Adm. direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom øker fokuset på miljø.
Adm. direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom øker fokuset på miljø.

Blir med på grønne strakstiltak

Selvaag Eiendom har sluttet seg til de ti strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Publisert Sist oppdatert

Veikartet viser konkret hvordan eiendomssektoren skal bidra på veien mot nullutslippssamfunnet, og forutsetter samtidig at medlemsbedriftene forplikter seg til å følge opp tiltakene i veikartet.

– Vi gratulerer Selvaag Eiendom med å forplikte seg til å gå foran. Byggeierne har en viktig rolle som premissgiver for resten av verdikjeden. Byggherrer som etterspør grønne løsninger, skaper et marked for grønne prosjekterende, entreprenører og produsenter. Uten dette, får vi ikke den bærekraftige endringen vi trenger i bygg- og anleggssektoren, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse og NGBC.

Selvaag Eiendom er opptatt av å være en aktiv og fremoverlent aktør innen utvikling av miljøbygg og miljøteknologi, både på nye og eksisterende eiendommer.  Selskapet har ansatt Thomas Thorstensen som teknisk sjef, og han vil være selskapets primus motor innenfor miljø og teknologi.

– Tilslutning til de 10 strakstiltakene for byggeiere i Veikart 2050 er en fin måte å formalisere denne visjonen og bidra til en mer bærekraftig sektor. Vi har allerede gjennomført tiltak i eksisterende bygg, blant annet er det i samarbeid med Aspelin Ramm etablert en energisentral på Tjuvholmen for å underbygge den videre utviklingen av området i en miljøriktig retning. Vi har påbegynt planlegging og implementering av de nye strakstiltakene og ser frem til den videre utviklingen. Dette vil uten tvil gi våre leietakere en økt tilfredshet, heve kvaliteten på byggene og styrke organisasjonen vår, sier adm. direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.