LEVERER: AKA-Ledelsen, her representert ved adm. direktør Jane Gravbråten, finansdirektør Thomas Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen, leverte sterke tall for andre tertial.
LEVERER: AKA-Ledelsen, her representert ved adm. direktør Jane Gravbråten, finansdirektør Thomas Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen, leverte sterke tall for andre tertial.

AKA tjente 186 mill. – kjøper for 260 mill.

AKA-konsernet tjente 186,4 millioner kroner i andre tertial. Selskapet har samtidig inngått avtale om kjøp av nye eiendommer for 260 millioner kroner.

Publisert

Resultatet før skatt er lavere enn samme periode i fjor, men resultatet fra underliggende eiendomsdrift er opp 23 millioner kroner.

– Korrigert for salgsgevinster ser vi at vår kjernevirksomhet leverer sterk vekst og bekrefter at vår eiendomsportefølje har stått seg godt gjennom de ulike fasene i pandemien, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Sammenlignet med fjoråret har underliggende resultat økt fra 106,4 mill. kroner i 2020 til 129,4 mill. kroner i 2021, en vekst på 21,6 prosent.

­– Den positive utviklingen er hovedsakelig drevet av økte leieinntekter fra gjennomførte eiendomsinvesteringer i 2020 og 2021, sier finansdirektøren.

AKA har spesialisert seg på dagligvareeiendommer som har nytt godt av økt omsetning som følge av pandemien. Nå som samfunnet gjenåpnes forventes det i flere bransjer en utflating i omsetning og i noen tilfeller tilbakegang.

Per 2. tertial 2021 har selskapet kjøpt syv eiendommer, og solgt to eiendommer. Totalt transaksjonsvolum i perioden er på 767 mill. kroner. AKA har etter periodeslutt gjennomført salg av to eiendomsporteføljer bestående av til sammen 12 handelseiendommer med en total eiendomsverdi på 480 mill. kroner.

– Samlet gevinst fra salg av eiendom i 2021 er estimert til størrelsesorden 275 mill. kroner, og vil prege årsresultatet som er estimert til å overgå fjorårets resultat (257,7 mill. kroner) med rundt 200 mill. kroner, sier adm. direktør i AKA, Jane Gravbråten.

– Vi har et aktivt forhold til porteføljen vår, og salgene er en naturlig trimming av eiendomsporteføljen der AKA er sterkt representert. Med bakgrunn i lønnsomme eiendomsinvesteringer og likviditetsfrigjøring fra salg av eiendommer, har konsernet tilgjengelig kapital til å investere mer, sier Gravbråten.

– AKA vil fortsette å være en synlig aktør i markedet og har per i dag inngått avtale om overtakelse av nye eiendommer for ca. 260 mill. kroner i eiendomsverdi hvorav 220 mill. kroner med overtakelse før nyttår, sier AKAs investeringsdirektør, Hallvard Thoresen.

Powered by Labrador CMS