Aktuelt:

ØKT RISIKO: - En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
ØKT RISIKO: - En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Advarer mot «betydelig prisfall» i næringseiendom

Høy gjeld i norske husholdninger og høye eiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, mener Finanstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

- En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene.

Dette sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansielt utsyn. I rapporten redegjøres det for sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

Historisk høy gjeldsbelastning

Høy gjeld i norske husholdninger og høye eiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land. Nær hele gjelden har flytende rente eller rente med kort bindingstid, heter det i rapporten.

- Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Boligprisene i Norge har økt mye over lang tid, og prisnivået er vesentlig høyere enn før pandemien. Lav rente over lang tid har vært en vesentlig årsak til boligprisveksten. En kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene.

- Dersom mange husholdninger må redusere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det få store negative ringvirkninger i økonomien og det finansielle systemet, sier Baltzersen.

I rapporten pekes det på at prisene på næringseiendommer i Norge har steget mye over mange år og er nå svært høye.

- En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier Baltzersen.

Rapporten viser videre til at større oppmerksomhet rundt miljøkrav, særlig for eldre bygg, kan medføre økt usikkerhet om eiendommenes markedsverdi.

Sterkt eksponert mot næringseiendom

- De høye næringseiendomsprisene utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge. Mange av de største bankene er sterkt eksponert mot næringseiendomsselskaper, som står for den største andelen av bankenes utlån til ikke-finansielle foretak (i overkant av 40 prosent av innenlandske utlån). Avkastningskravet for næringseiendom forventes å stige noe framover, skriver tilsynet i kapittelet som tar for seg næringseiendom i rapporten.

- Pandemien kan få varig virkning på framtidig etterspørsel etter kontor- og butikklokaler samt hoteller gjennom økt bruk av hjemmekontor, behov for mer fleksible kontorlokaler, redusert reisevirksomhet og mer netthandel.

- Forsikringsforetakene har vesentlige investeringer i næringseiendom. Utviklingen i markedet for næringseiendom, og i næringseiendomsselskapene, er derfor viktig for inntjening og soliditet i en rekke finansforetak.

Powered by Labrador CMS