NED: Sandvika Storsenter omsatte for 1,37 milliarder i første halvår i år, mot 1,409 i 2019 og 1,446 i 2018.
NED: Sandvika Storsenter omsatte for 1,37 milliarder i første halvår i år, mot 1,409 i 2019 og 1,446 i 2018.

863 mill i resultat i første halvår

– Vi er godt fornøyd med at eiendomsselskapet i andre kvartal kan fremvise et solid operativt resultat på tross av koronapandemien, sier konserndirektøren.

Publisert

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i andre kvartal et resultat før skatt på 180 millioner kroner, etter at verdiene på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 328 millioner kroner. Resultatet før skatter og verdiendringer beløp seg dermed til 510 millioner i andre kvartal og totalt 863 millioner i første halvår, ifølge en pressemelding.

Selskapet har 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. I andre kvartal var omsetningen i den eide porteføljen 12,4 milliarder kroner, opp 2,9 prosent i forhold til andre kvartal i fjor.

Første halvår sett under ett var omsetningen 22,8 milliarder kroner, marginalt høyere enn i fjor.

LES OGSÅ: Korona endrer detaljhandelen for alltid

– Butikkomsetningen i kjøpesentrene har økt gradvis gjennom kvartalet, raskere enn vi turte å håpe på. Omsetningen i juni var 16 prosent høyere enn i fjor, og juli ble 22 prosent høyere. Tallene viser at den fysiske handelen er kommet godt i gang igjen, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Samlede nettoinvesteringer i første halvår var 376 millioner kroner.

– Prosjekter under oppføring er nå på et lavt nivå, men i andre kvartal ble det besluttet å bygge to lager- og logistikkbygg på totalt 44.000 kvadratmeter på konsernets tomt i Gardermoen Park. I tillegg gjennomføres mindre oppgraderinger og fornyelser ved flere av kjøpesentrene, påpeker han.

LES OGSÅ: Skal bygge boliger i 10-15 år

Næringseiendommene til konsernet består av både sentrale kontoreiendommer og boliger for utleie, og utgjør ca. 25 prosent av eiendomsverdiene. Konsernets samlede leieinntektsnivå var 3,2 milliarder kroner, og ledigheten i eiendomsporteføljen var 3,4 prosent.

– Etter den gradvise gjenåpningen av Norge har virksomheten utviklet seg bedre enn forventet. I lys av covid 19-situasjonen er det fremdeles betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. På bakgrunn av finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet å være godt rustet til å møte de økonomiske konsekvensene av pandemien, poengterer Sperre.