Utvikling

Slik ønsker eieren å utvide Oslo Spektrum

Norges Varemesse vil bygge ut Oslo Spektrum til et fullverdig kongressenter. Stiftelsen foreslår et nytt høyhus og nesten 40 000 kvadratmeter ny bebyggelse.

HØYHUS: Det foreslåtte høyhuset vil ha tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset. Ill: LPO arkitekter. (Til høyre det foreslåtte bygget «Oslo Solar» i regi av Entra)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Oslo Spektrum ble finansiert og bygget av Oslo kommune, men ble solgt til Stiftelsen Norges Varemesse i 2006. Siden har sistnevnte drevet, utviklet og modernisert bygningen.

Nå ønsker Stiftelsen Norges Varemesse å utvikle Oslo Spektrum videre til «det fullverdige kongressenteret Oslo trenger», som det heter i planforslaget. Det skal gi plass til kongresser for opptil 3 000 mennesker i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen har. For å utnytte den sentrale lokaliseringen i knutepunktet ved Oslo S og å sikre finansieringen, er kontorarealer en del av programmet for utbyggingen.

Les også: Vurderer å stoppe NPRO-plan

Av planforslaget, som er utarbeidet av fagkyndig LPO Aritekter – som opprinnelig tegnet Oslo Sektrum – fremgår det at foreslått ny bebyggelse over terreng hat et bruksareal på 38 569 kvadratmeter. Eksisterende bebyggelse som opprettholdes, er på 23 400 kvadratmeter.

– Reguleringsplanen gir byen et nytt internasjonalt kongressenter som gjør Oslo konkurransedyktig med sine naboland og viderefører og styrker Oslo Spektrum som konsertscene for byens og Norges befolkning, skriver LPO arkitekter i planforslaget.

I tillegg tilrettelegges det for arealeffektive kontorarbeidsplasser i høyhuset «som tilfører folk til nærområdet som kan bidra til økt byliv».

– Forslaget tilfører et nytt høyhus som kan signalisere Oslo Spektrums viktige fellesfunksjon som møteplass, og tilføre arkitektonisk kvalitet, variasjon og farger til området. Intensjonene er at høyhuset kan bidra med å styrke sentrum av Oslo og synligjøre Oslo Spektrum som en viktig fellesfunksjon for befolkningen, skriver arkitektselskapet.

Høyhuset vil ha tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset og «komplettere og tilpasse seg det eksisterende høyhuslandskapet i sentrum». Høyhuset er utformet som en kontrast til den lavere kongressdelen, samtidig som det tar opp i seg elementer og fargebruk fra byhallens fasader. Fasaden skal få «en rikhet, en variasjon og en fargebruk som kan bidra til at området får et arkitektonisk og kvalitetsmessig løft».

Første etasje skal tilrettelegges for ny bruk med publikumsrettede funksjoner for å bidra til økt byliv og samspill med omkringliggende byrom og gater. Fra 1.-3. etasje skal bebyggelsen gis en åpen utforming med glassfasader for å gi innsyn til hva som skjer på innsiden av bygget.

 

Vil bygge flere hundre boliger (+)
Bolig
Rentetoppen er nådd
Play
Midlertidig uteservering på Sukkerbiten
Aktuelt
Staten selger eiendommer verdt over 100 mill (+)
Transaksjoner
Ukens tips – Anleggsbidragsmodellen
Juss
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Tempelridder konket igjen
Aktuelt
Byggherrehjørnet: Ansvar for offentlige tillatelser i totalentrepriser
Juss
La igjen over 2,6 milliarder i Stockholm
Aktuelt
Her har det vært restaurantdrift i 50 år. Nå slår Oslo tingrett fast at en eiendomsmegler kan overta lokalene (+)
Analyse

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.