Utvikling

Vil bygge konserthus til 120 millioner

Den lokale entreprenørselskapet Kynningsrud er hovedsponsor for Stiftelsen Det Norske Blåseensemble i Halden, og vil nå bygge nye konsertlokaler for dem midt i sentrum.

KONSERTHUS: Halden by har i dag én scene til kultur. Hvis entreprenørselskapet Kynningsrud får det som de vil, bli kapasiteten doblet med dette bygget. Ill.: SG Arkitekter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Formannskapet behandlet saken 2. mai, og vedtok enstemmig rådmannens innstilling. Dermed fikk han fullmakt til å gå i dialog med Østfold fylkeskommune og Kulturdepartementet for å avklare økonomi og utrede saken. Den aktuelle adressen er Jernbanegata 8 som er en parkeringsplass rett ved togstasjonen. Haldens storstue, Brygga Kultursal, ligger i nabobygget vegg-i-vegg med Thon hotell.

– Kynningsrud som har utarbeidet et skisseprosjekt er villig til å skaffe råderett over eiendommen og oppføre bygningsmassen, for deretter å leie ut til Det Norske Blåseensemble (DNBE). Andre løsninger er aktuelle. Det er behov for å gå i nærmere dialog for å kunne redegjøre nærmere om dette forholdet, skriver rådmann Roar Vevelstad i saken.

Blåseensemblet er Norges eldste profesjonelle orkester i kontinuerlig drift, og består av 24 profesjonelle musikere. Et nytt øvingslokale ligger imidlertid ikke inne som et investeringsprosjekt i kommunens gjeldende økonomiplan og kalkylene til Kynningsrud viser at det er en investeringsramme på 114 millioner kroner.

– Det er ikke tatt hensyn til inventarkostnader i denne summen. Det anslås grovt at investeringsbehovet minimum vil tangere 120 millioner kroner, påpeker Vevesrud som har vært i kontakt med de offentlige tilskuddsyterne som på dette stadiet er positive.

– Kulturdepartementet har uttalt at de ikke vil bidra med mer enn 33 prosent av finansieringskostnaden. På den bakgrunn vil prosjektet for Halden kommunes del beløpe seg til ca. 40 millioner i investering. Rådmannen har behov for å gå i nærmere dialog med de offentlige tilskuddsyterne og sponsorer forøvrig for å redegjøre nærmere, skriver han.

Vevelstad anser prosjektsforslaget som viktig i flere dimensjoner.

– For det første for DNBEs videre utvikling, for det andre for utvikling av sentrumskjernen og for det tredje handlingsrommet til Brygga Kultursal og andre private virksomheter. Saken reiser mange helt sentrale spørsmål om kostnader og organisatoriske problemstillinger, understreker han.

To fluer i en smekk

Ensemblets direktør Thorstein Granly vil naturligvis ha det nye konserthuset på plass så fort som mulig, men understreker at ingenting er bestemt så langt.

– Politikerne ga uttrykk for at dette var spennende planer og en positiv sak, og bestemte seg for å få den utredet. Deretter må de se om kommunen har råd til et slikt løft. Vanskeligere er det ikke, påpeker han.

Halden har bare ett kulturhus, en bygning som i sin tid ble bygd for DNBE. Men mye har skjedd siden da.

– Det er gledelig at presset på dette huset har blitt større, men byen etterspør nå mer plass både med tanke på det lokale kulturlivet og besøkende artister. Dessuten får også det lokale næringslivet nye muligheter til å arrangere konferanser her siden Halden i realiteten ikke har særlig konferansefasiliteter i dag. Det gjelder ikke minst Thon hotell, sier han og roser Kynningsrud.

– At de har laget denne skissen for egen regning og risiko er prisverdig og utrolig flott. Vi er heldige som har dem som hovedsponsor, og vi synes det er godt å samarbeide med næringslivet på denne måten. Det er ikke mange månedene siden vi begynte å snakke om samarbeidsmuligheter, så kommer de opp med dette. For oss er det selvsagt inspirerende, poengterer han.

Fakta

Halden-selskapet Kynningsrud har siden 1946 vært forbundet med entreprenørvirksomhet.
Selskapet består av fem divisjoner: Eiendom, Bygg, Kran, Prefab, og Fundamentering.
De tre største aksjonærene er i følge proff.no:

Pål Harald Kynningsrud 34,731%.
Lars Nikolai Kynningsrud 27,549%.
Eva Beate Kynningsrud Dobbing 20,549%.

 

Her kan det komme 460 boliger (+)
Bolig
Oslo Finans kjøpte handelsportefølje
Transaksjoner
Støtter seg mer og mer på digitale verktøy (+)
Tech
Eiendomsspar inn i svensk boligutvikler (+)
Aktuelt
Enorme endringer i handelen
Play
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
UtviklingsABC – Del 2 – Innledende om arealplaner
Juss
Unloc vant avtale med Mustad Eiendom
Tech
Boligprosjektet får 200 meter strandlinje (+)
Aktuelt
Solon med utbygging i Hafjell (+)
Bolig

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.