Nyheter

Vil bygge 85 leiligheter på Rodeløkka

Bonum Utvikling ønsker å omregulere Marstrandgata 9, 11 og Stockholmgata 20 på Rodeløkka i Oslo, fra industri til bolig med næring i 1. etasje. 

Sammen med Coop ønsker Bonum Utvikling å bygge 85 leiligheter på Rodeløkka i Oslo. Illustrasjon: Pilot Arkitekter AS
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Planforslaget innebærer riving av tre eksisterende bygninger og oppføring av et nytt bygg med 5 til 7 etasjer. Planforslaget inneholder 85 leiligheter og utarbeides av Pilot Arkitekter AS.

– Oppstartsmøte med PBE ble avhold rett før sommeren, og Bonum Prosjekt ved Richard Zagar og Arild Jacobsen er sammen med våre rådgivere i gang med å tilpasse prosjektet i tråd med tilbakemeldingene, sier Salman Saeed, administrerende direktør i Bonum Utvikling.

– Fokuset vårt vil være å gjøre noen arkitektoniske og funksjonelle grep som vil bidra til å ivareta behov for boliger og servicetilbud i nærmiljøet, samt løfte hele området som helhet – noe både PBE og Bonum har et felles mål om, fortsetter han.

Sammen med Coop, som kom inn på eiersiden i prosjektet i fjor, vil de samtidig jobbe for å utvikle attraktive næringsarealer på gateplan som komplementerer tilbudet som finnes i området i dag.

PBE er positive til planene

Plan – og bygningsetaten er positive til omreguleringen av eiendommene, men mener det foreslåtte plangrepet må endres for å ta bedre hensyn til eksisterende tilgrensende bebyggelse og gatenivåer slik at man sikrer gode overganger til bakgårdens øvrige utearealer.

– Bebyggelsen må tilpasses kvartalsstrukturen i området og følge kommuneplanens høydebestemmelser. Bebyggelsen må deles opp slik at første etasje gis en god tilpasning til gatene. PBE er positive til formålet bolig med utadrettet virksomhet i første etasje, men størrelsen på lokalene i første etasje bør reduseres. Planen må sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal og gode overganger i bakgården i kvartalet, skriver PBE i sin foreløpige vurdering.

Til dette svarer Arild Jacobsen at de allerede har gjort tilpasninger til de ulike gatenivåene slik at inngangene til boliger og næring får trinnfri atkomst rett fra gateplan.

– Sammen med Bar Bakke landskapsarkitekter prosjekterer vi nå frem løsninger som vil gi utearealer i bakgård av høy kvalitet og med mye vegetasjon. I tillegg kommer utformingen av en frodig takhage som vil ha ulike brukssoner og variert beplantning, sier Jacobsen.

Ønsker alternative boformer

Bydel Grünerløkka ønsker at prosjektet kan se på muligheter for å danne pilot på alternative boformer i deler av prosjektet står det i saksdokumentet.

– Dette kan rette seg mot å blande beboergrupper som eldre og unge i etableringsfasen, boliger egnet for barnefamilier eller andre grupper. Bydelen tror slike piloter kan være et viktig signal for å se på større effekter av å tilrettelegge for boformer som får virkning på trivsel, trygghet og folkehelse. Vil samtidig presisere at alternative boformer ikke må brukes som påskudd for å tilby trange boliger med dårlige kvaliteter. Bydelen ønsker ikke trange pendlerleiligheter, men boformer som utformes med tanke på menneskers behov og kan fungere gjennom ulike livsfaser, uttaler bydel Grünerløkka.

Richard Zagar forteller at prosjektet vil inneha mange kvaliteter og vil få en god variasjon i leilighetsstørrelser noe som vil tiltrekke seg en variert blanding av beboere.

– Prosjektet vil følge retningslinjene i kommunens til leilighetsfordeling. Det vurderes i tillegg å tilby leiligheter over to plan i deler av prosjektet. Tanken er å ha åpne planløsninger med ekstra gode lysforhold ved hjelp av vindusåpninger som går fra gulv til tak, avslutter han.

Ser svært alvorlig på saken (+)
Analyse
Vil utvide kjøpesenter med boliger
Utvikling
Skal drive restaurantene i Munchmuseet (+)
Aktuelt
Boligøya er verdt to milliarder kroner (+)
Bolig
Utleiers ABC – Del 31 – Sted, dato og signatur
Juss
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Sammen for å løfte sentrum (+)
Utvikling
Blir partner i DARK
Karriere
Tar omkamp etter å ha blitt dømt til å betale 40 millioner
Bolig
Investor må bla opp etter uklar avtale (+)
Analyse

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.