Nyheter

Kan bli Norges høyeste bygg

Hvis Entra får gjennomslag for planene, blir Posthuset i Oslo 131 meter på det høyeste.

Entra vil utvide Posthuset med 25.000 kvadratmeter. Ill.: Schmidt Hammer Lassen Architects.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I dag ruver Nexanstårnet i Halden på toppen av listen over Norges høyeste bygg. Betongtårnet ble oppført i 1992 av Alcatel som en del av fabrikken for produksjon av pex-kabler. Opprinnelig var tårnet 100 meter høyt, men i 2010 ble det bygget på med 20 meter. Utbyggingen skjedde i regi av Nexans, som er den utskilte kabelvirksomheten fra Alcatel.

Med påbyggingen ble ikke bare Nexanstårnet 120 meter høyt, men også 3 meter høyere enn Oslo Plaza – eller Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, som det heter i dag.

Nå er imidlertid Entra ute i klatreveggen. Det børsnoterte selskapet eier Posthuset, også kjent som Postgirobygget, med en høyde på 112 meter. Selskapet ønsker «en utvidelse og bærekraftig rehabilitering av bygget».

Det foreligger nå et forslag til fastsatt planprogram for Posthuset. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke Entra å gå videre med planarbeidet. Forslag til fastsatt planprogram angir imidlertid hva som må belyses dersom planforslaget fremmes videre.

Les også: Storprosjekt på Skøyen

Les også: Slik er Thons gigantplaner for Gunerius

Entra ønsker å øke bebyggelsen fra 51.000 til ca. 76.000 kvadratmeter. Økningen skal komme ved ny bebyggelse over eksisterende forplass. Den nye bygningskroppen føyes inntil eksisterende. Hele bygningen, både eksisterende og ny, får nye fasader.

Tilbygget får varierende høyder opp til 131 meter. Dette medfører at bebyggelsen får 31 etasjer med bygningshøyder opp mot 123 meter.

Mellom eksisterende bygg og nytt tilbygg legges en smal «solskorstein» som går over denne høyden med 8 meter, dvs. opptil 131meter. Solskorsteinen over tak inneholder ikke arbeidsplasser, kun åpent areal for å skape frie luftstrømmer for gjenvinning av overskuddsvarme fra bygget.

I tillegg til bebyggelsen på 76.000 kvadratmeter, kan det etableres takterrasse med til sammen 1.760 kvadratmeter. I første underetasje foreslås det etablert 700 allment tilgjengelige parkeringsplasser for sykkel.

Hoveddelen av bygget vil bli benyttet til kontor, mens det i de nederste etasjene forutsettes forretninger med god kontakt med tilliggende og planlagt forretningsareal i nabobebyggelsen.

I forslag til fastsatt planprogram påpeker PBE blant annet at kriterier for vurdering av høyhus fra høyhusstrategien og områdeprogram Oslo S må legges til grunn. Dette for å synliggjøre konsekvenser for fjernvirkning i landskapet, viktige siktlinjer i byen og påvirkning av eksisterende og nye gater og byrom i området.

– Planforslaget vil med foreslåtte høyder opp mot 131 meter (inkludert 8 meter høy «solskorstein») overskride prinsippene satt i Høyhusutredningen og Oslo S områdeprogram. Høyhusbebyggelsens proporsjoner og samspill med øvrig bebyggelse, herunder den samlede virkningen av Oslo S og andre bebyggelsesplaner i nærområdet, må belyses som viktig utredningstema. Volum og høyder, herunder nær og fjernvirkning, må belyses, skriver PBE.

Entra vil utvide Posthuset med 25.000 kvadratmeter.

Nesten hele hyttefeltet til 200 mill forsvant på et blunk
Aktuelt
800 boliger. Minst 3 milliarder kroner (+)
Bolig
Bygger næringsbygg til over 200 mill
Aktuelt
Oslo Finans med ansettelser
Karriere
Höegh utvider styret
Karriere
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Nå går starten for prosjektet til 300 mill (+)
Bolig
Malling med digital storsatsing
Tech
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.