FORNØYD: Adm.dir. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom er glad ro at medlemmer tar initiativ for å gjøre bransjen grønnere.
FORNØYD: Adm.dir. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom er glad ro at medlemmer tar initiativ for å gjøre bransjen grønnere.

Vil stille krav til leverandører

Norsk Eiendom har lansert et en ny veileder for å stille klimakrav til leverandørene til eiendomsbransjen.

Publisert

Det var etter initiativ fra Møller Eiendom at en gruppe med 20 eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere gikk sammen i en arbeidsgruppe for å definere relevante klimakrav i innkjøpsprosesser.

Nå lanserer bransjeforeningen Norsk Eiendom det nye verktøyet for å stille klimakrav ved innkjøp.

– Vi som eiendomsselskap har lenge jobbet bevisst for å bli gode på bærekraftig eiendomsutvikling. Vi opplever også at dette er noe som blir forventet av oss både fra markedet og myndighetene, og det stilles flere krav til de produktene vi og bransjen leverer. Skal vi kunne levere på dette er vi avhengige av å ha kompetente og fremoverlente leverandører. VI ønsker å stimulere leverandørene med verktøyet, sier direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, Isak Oksvold.

Prosessen startet da Møller Eiendom ønsket å lage krav for seg selv. Etter hvert ble flere selskaper inkludert og i fjor vår ble det satt ned en bred gruppe med representanter fra ulike deler av bransjen. For Møller Eiendom var det et poeng å få med flere aktører til å bruke verktøyet. Da nådde man bredere ut og kunne bidra til større endringer.

– Det er prisverdig når medlemmer tar denne typen initiativ for å gjøre bransjen grønnere. Norsk Eiendom er opptatt av ansvaret og potensialet som ligger i å bruke bestillermakten. Vi håper mange eiendomsbedrifter vil bruke disse kravene og sammen skape en bransjestandard, sier adm.dir. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

– Disse kravene er under kontinuerlig utvikling, og planen er at vi skal revidere dem en gang i året. Ambisjonen er at kravene over tid skal strammes gradvis inn. Dette skal ikke være noen lukket prosess, og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger velkommen, sier Oksvold.

Han mener det også er viktig at kravene er ambisiøse nok, men samtidig at de oppleves som relevante og at de er enkle nok til at de kan brukes av både store og små aktører.