STORT POTENSIAL: Storebrand ser et stort potensial i å aktivisere fasadene på gateplan.
STORT POTENSIAL: Storebrand ser et stort potensial i å aktivisere fasadene på gateplan.

Vil oppføre 42 meter høyt bygg ved Regjeringskvartalet

Storebrand ønsker å rive eksisterende bygningsmasse i Møllergata 24, og bidra til utviklingen av området, like ved Regjeringskvartalet og OBOS sitt nye forretningskvartal.

Publisert

– Eksisterende bygningsmasse ønskes revet grunnet manglende bæring for å imøtekomme ønsket fleksibilitet. Vi ønsker å bygge opp et nytt volum med 42 meters høyde fra Møllergata. Vi trapper ned fremtidig bebyggelse mot Mariboes gate, og binder sammen fremtidens Mariboes gate med både Møllergata og Regjeringskvartalet, skriver Storebrand Asset Management AS i uttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Uttalelsen er sendt i forbindelse med at kommuneplanens arealdel (KPA) er lagt ut til offentlig ettersyn. I henvendelsen til PBE påpeker Storebrand at planene for Regjeringskvartalet skaper en sterk forbindelse fra Teatergata til Arbeidersamfunnets plass. Parkdraget som etableres fra Gamle Deichman over Hammersborggata (Ring 1) og ned til Møllergata 24 «ser svært positivt ut for å styrke byliv, overvannshåndtering, samt bedre støyforholdene rundt vår eiendom». Et konkret innspill fra selskapet er hvordan gående skal nå Regjeringskvartalet på en bedre måte i fremtiden fra Mariboes gate.

– I dag er Mariboes gate under utvikling, med blant annet nye boliger og et mangfoldig byliv både av rustikk karakter og flere kulturinstitusjoner som Mela cafè, jazz-scenen, kunstcafeen «Tusj» og hovedinngangen til Rockefeller. Vi tror at parkdraget som Statsbygg planlegger som en del av Regjeringskvartalet blir et grønt og urbant byrom som også vil bli en viktig gangakse fra østre bydeler og Oslo S, samt trikkestoppet i Storgata.

Storebrand ønsker å komme med innspill til hvordan Ring 1 løses ved deres eiendom, også med tanke på hva de kan bidra med i den videre planprosessen.

– En oppgradering av eksisterende passasje mellom Møllergata og Mariboes gate er sentral i vår utvikling av Møllergata 24. Vi ønsker å bidra i det som skal skapes i Regjeringskvartalet, OBOS sitt nye forretningskvartal på Hammersborg, samt hvordan vår eiendom kan spille på lag med denne delen av Oslo, heter det i uttalelsen.

Storebrand ser et stort potensial i å aktivisere fasadene på gateplan, rettet mot alle brukere i området for å styrke bylivet i tråd med overordnede føringer for byutviklingen.