Aktuelt:

NEI TIL PARKERING: Hanna Marcussen, MDG.
NEI TIL PARKERING: Hanna Marcussen, MDG.

Vil ikke kreve parkeringsplasser av utbyggere

- I Oslo skal vi ikke lenger tvinge folk til å bygge parkeringsplasser de ikke trenger, sier byråden.

Publisert Sist oppdatert

aa- Andelen Osloborgere med bil synker. Den nye normen vil bidra til at vi bruker arealene våre mer effektivt og klimasmart, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) i en pressemelding.

Der går det frem at Oslo kommune får en ny og strengere parkeringsnorm for å nå trafikkreduksjonsmålet. Minimumsgrense for parkering er byttet ut med maksimumsgrense, i tillegg stilles det krav til lademuligheter og sykkelparkering.

- Jeg er glad for en strengere parkeringsnorm. Stadig flere sykler og reiser kollektivt og andelen Oslo-borgere uten bil nærmer seg 40 prosent. Vi ønsker ikke lenger å bruke så mye verdifullt areal til bilparkering, påpeker Marcussen.

Unntaket er handicap-plasser

I praksis betyr forslaget at folk som vil bygge ikke lenger må sette av plass til parkering med mindre de ønsker det. Minimumsgrensen erstattes av en maksimumsgrense, med unntak av minimumskrav til HC-plasser.

Ny parkeringsnorm skal bidra til å nå målene om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og biltrafikken med 33 prosent, skal vi tro pressemeldingen.

Sykler og elbiler

Sykkelparkering styrkes med krav til både antall og kvalitet. Det stilles blant annet krav til 50 prosent innendørs eller overbygd sykkelparkering, plass til alle typer sykler og enkel adkomst til sykkelveinettet.

- Vi styrker kravene til sykkelparkering særlig i større utbyggingsprosjekter. Vi ønsker at flere skal sykle og da er det viktig med sikre steder å parkere. I tillegg fortsetter vi satsingen på å bygge ut sykkelveinettet over hele byen, sier Marcussen.

Den reviderte parkeringsnormen stiller krav om lademulighet for elbiler på minst 50 prosent av plassene. Byrådet ønsker også at opp mot 10 prosent av p-plassene i større parkeringsanlegg settes av til bildeling og at man i reguleringsplaner ser på mulighet for sambruk.

- Kontor og undervisning vil for eksempel i hovedsak trenge parkeringsplasser på dagtid, mens handel og service har størst behov på kveld/helg, heter det.

Parkeringsnormen skal vedtas endelig av bystyret.

Powered by Labrador CMS