FIKK IKKE MEDHOLD I KRAV OM HEVING: Leiligheten i sameiet ble markedsført som high-end, men kjøperne fikk høy lyd i stedet. Ikke grunn god nok til heving, svarer Oslo tingrett.

Vil heve kjøp av 18 millioners-leilighet på grunn av trinnlyd fra naboen over

«Merkbart når noen går i leiligheten over, og særlig når det dras ting over gulvet, for eksempel en støvsuger».

Publisert Sist oppdatert

Setningen over er hentet fra en fersk dom i Oslo tingrett, hvor retten under befaring fikk demonstrert at det var lytt mellom etasjene i Frogner-bygården. Kjøperne hadde bladd opp 17,6 millioner kroner – pluss fellesgjeld på 390.000 kroner - for den nyoppussede leiligheten.

Fikk flere bokollektiv som naboer

Etter innflytting reagerte kjøperne på flere forhold, herunder trinnlyd fra naboen over. I tillegg er det vist til at bygården inneholder flere bokollektiver, når leiligheten vitterlig var markedsført som «rolig». Ytterligere er det anført mangler ved baderom og varmtvannsbereder, avvik fra branntekniske krav, mangler ved leilighetens ytterdør, manglende smartstyring av gulvvarme og manglende offentligrettslige tillatelser til endret ventilasjon og lufteventiler i fasade.

- Manglene er vesentlige, og kjøperne har rett til å heve avtalen, ble det anført fra advokat Elise Sivertsen v/advokatfullmektig Mads Sundbye Ellingseter, som var kjøpernes prosessfullmektig.

Selger, som er et firma, har avvist at det foreligger hevingsgrunn. Men firmaet har erkjent feil ved fordelingsskap på hovedbad samt ventilasjonskanal i bod, og har sagt at de vil ordne opp i dette.

- Det foreligger uansett ikke vesentlige mangler som kan danne grunnlag for heving, argumenterte selgerens prosessfullmektig, advokat Nikolai Karleif Lyngnes.

Kjøperne har vist til at leiligheten ble markedsført som «Totaloppusset 2022» og både i Finn-annonsen og i salgsprospektet ble leiligheten omtalt som «nylig totalrenovert, hvor du kan flytte inn i et topp moderne hjem med high-end innredning og flotte materialvalg».

- Pussig prioritering

Ifølge selgeren var leiligheten pusset opp for rundt seks millioner kroner. Taket var også senket, men under arbeidet ble det ikke montert isolasjon mellom den nye himlingen og etasjeskillet.

- Det fremstår for retten som en noe pussig prioritering å ikke følge Byggforsk-anbefalingen om å legge mineralull i hulrommet i en så omfattende oppussingsprosess, hvor målet er å sikte seg inn mot et eksklusivt marked, skriver Oslo tingrett.

Men domstolen slår videre fast at «det i mangel av skriftlige opplysninger om lydisolasjon i salgsmaterialet, ikke kunne forventes at det var gjort mer omfattende tiltak med tanke på støyreduksjon».

Megler ved salget var Odd Kalsnes fra Boa Eiendomsmegling, og kjøperne viste til at de hadde stilt Kalsnes spørsmål om nettopp lydisolasjon på visning. Kalsnes forklarte i retten at han ikke kan huske at det ble spurt om støy. Videre at hvis han hadde fått denne type spørsmål, ville han ikke svart direkte, men sendt til selger for å få nærmere informasjon skriftlig.

- Samlet mener retten – riktignok under tvil, sett i lys av leilighetens tilstand og opplysningene om totalrenovering – at det ikke er sannsynliggjort at trinnlyd fra leiligheten over avviker fra det kjøperne kunne forvente ut ifra avtalen og forholdene ellers, heter det i dommen.

Under rettssaken ble det fremlagt dokumentasjon på at av 14 boligseksjoner i sameiet, er tre bokollektiver, med mellom seks og ni beboere i hvert kollektiv. Det ene bokollektivet befinner seg i leiligheten rett over kjøperne.

Heller ikke dette gir grunn til heving, mener Oslo tingrett.

- Det er etter rettens syn alminnelig og påregnelig at det er både utleieleiligheter og bokollektiver i en bygård med selveierleiligheter sentralt i Oslo, og retten mener det ikke foreligger noen alminnelig opplysningsplikt om det er bokollektiver i et sameie, slik kjøperne har anført, skriver retten i dommen.

Må dekke egne sakskostnader

Kjøperne fikk imidlertid medhold i flere av de andre punktene med mangler. Dette resulterte i at selger ble dømt til å betale et prisavslag på 590.000 kroner.

- Med det resultatet retten har kommet til, har ingen av partene vunnet saken fullt ut. Utgangspunktet etter tvisteloven kapittel 20 er da at av partene bærer sine egne omkostninger ved saken, og retten mener det ikke er grunnlag for å fravike dette utgangspunktet i saken, slutter Oslo tingrett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS