Utvikling:

UTVIKLING: Slik ser Hav Eiendom for seg det nye kvartalet i Kvadraturen.

Vil bygge 10.500 nye kvadratmeter ved Børsen

Snart er det tid for nok et stort næringsbygg i Kvadraturen.

Publisert Sist oppdatert

Det er en stund siden Ole Christoffersen Sadelmager drev skjenkested i Kvadraturen. Men stedet som da ble kalt Salmakerhølet har båret hans navn siden han solgte øl der på 1700-tallet. Dette ble et livlig bryggeområde og utover 1800-tallet ble det byens fisketorg der fiskerne leverte fangsten sin. På siden mot Bjørvika var det sjøboder og mot dagens Børshaven var det fiskebrygge mellom 1833 og 1905. Salmakerhølet ble fylt igjen i forbindelse med anlegget av Havnebanen i 1907.

I våre dager er det Hav Eiendom som eier den over 7,7 mål store tomta ved Børsen. De mener at å utvikle plassen som nå brukes til bussparkering vil skape en bymessig avslutning av denne del av Kvadraturen. Nå har de bestilt et oppstartsmøte med kommunen for å regulere prosjektet de kaller Sadelmakerhullet.

IDAG: En av byens mest attraktive tomter brukes i dag til parkering.

Park og næringsbygg

- Hensikten med planforslaget er å realisere et prosjekt som omfatter en park og ett tilhørende næringsbygg fylt med aktive førsteetasjer, arbeidsplasser og funksjoner som gagner heles Oslos befolkning. Uterommene og byggenes førsteetasjer vil være gjenstand for kommende medvirkningsprosesser. Nøkkelord kan for eksempel være mat, sjønært, mangfold og nabolagsfunksjoner, skriver plankonsulent Grape Architects.

De ser for seg et fem etasjer høyt bygg på 10.500 kvadratmeter, med plass til 1.200 arbeidsplasser i tillegg til en kjeller.

- Fordeling mellom formålene kontor, forretning, bevertning, annen næring og tjenesteyting vil avklares i planprosessen. Forretningsarealer skal maksimum tilsvare 20 prosent av første etasje, heter det blant annet.

Løfte hele området

Utviklerne ønsker i tillegg til selve bygget også å løfte området rundt, og påpeker at prosjektet vil har stor betydning for hvordan dette område vil oppleves og brukes i fremtiden. Det er ingen hemmelighet at dette kvartalet i Kvadraturen slik det fremstår i dag neppe vinner priser for trygghet og god utvikling.

- Dagens situasjon rundt planområdet er preget av lukkede fasader og lite aktivitet, noe som fører til at området kan oppleves som avstengt og utrygt for enkelte. Med en ny park og nye tilbud i bygget vil prosjektet skape et yrende byliv som bidrar til å revitalisere denne delen av byen og som sammenlignet med dagens situasjon helt konkret gir noe tilbake til byen, skriver plankonsulenten blant annet.

Hav Eiendom anser denne tomta som en brikke i et større puslespill av byrom.

- Ut fra dette skal vi bygge en medvirkningsprosess som er fokusert, reell og supplerende. Det foreligger mye overførbar innsikt fra utviklingsprosesser i området, både pågående og avsluttede. Medvirkningen skal bidra til å fylle og forankre innholdet i parkens og bygningenes førsteetasjer med innhold som skaper verdi for nabolaget og brukerne av området, påpeker de.

Ingen leiligheter

Planområdet er regulert til boliger, forretning, kontor og mer til. Som en del av planarbeidet har Hav Eiendom vurdert muligheter for bolig, men slått det fra seg.

- Det er tydelig politiske signaler om et mål om å bygge flere boliger i Oslo, og i sentrum spesielt. Vi har etter en samlet vurdering kommet til at planområdet ikke er egnet for boligformål.

Powered by Labrador CMS