FORNØYD: Jimmy Bengtsson presenterer tallene for Q2.
FORNØYD: Jimmy Bengtsson presenterer tallene for Q2.

Veidekke med 275 mill etter skatt

Resultat for Q2 viser at det er ned fra 303 millioner kroner i samme periode i fjor.

Publisert

Entreprenørgiganten omsatte for NOK 9,9 milliarder kroner i Q2, opp fra 9,8 milliarder i samme periode i fjor. Resultatet før skatt var 355 millioner, mot 391 millioner i 2021. Fire av fem virksomhetsområder økte lønnsomheten fra andre kvartal i fjor. I Bygg Sverige er resultatene fortsatt svake og lavere, går det frem av en pressemelding.

- Vi er godt fornøyde med at vi bedrer marginen i fire av fem virksomhetsområder i en krevende markedssituasjon. Samlet sett er konsernets resultat imidlertid noe lavere enn i fjor, hovedsakelig som følge av urealiserte kurstap på finansielle plasseringer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke har 2,155 milliarder kroner i egenkapital mot 2,297 milliarder i fjor. Summen av kortsiktig og langsiktig gjeld er nær sagt lik begge årene, drøyt 14,8 milliarder kroner.

Norge leder an

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde 13,2 milliarder, mot 10,1 milliarder i 2021. De norske virksomhetene sto for størsteparten av dette. Ved utgangen av Q2 var ordrereserven 44,2 milliarder, mot 39,7 milliarder et år tidligere. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

- Vi begynner å se resultater av de grepene vi har gjort i de seneste par årene, og håndterer en krevende markedssituasjon og økte råvarepriser på en god måte. Vi tror på fortsatt fremgang og jobber videre mot våre langsiktige ambisjoner, påpeker Bengtsson.

Han forteller at ordresituasjonen er god, spesielt i de norske virksomhetene.

- Fremover skal vi fortsette å velge prosjekter med riktig risikoprofil og arbeide videre med risikostyring i gjennomføringen av prosjekter. Vi skal ta kommersielt gode valg med den sterke kontantbeholdningen vi har. Slik vil vi kunne utnytte muligheter og fortsette fremgangen, også gjennom et noe svakere marked, sier konsernsjefen.

Powered by Labrador CMS