ÅPENT SÅR: Tomten står i dag som et åpent sår. Vedal vil sikre naturverdiene i tomten.

Planforslag klart: Vil bygge 250 boliger

Vedal har levert inn planforslaget for den såkalte ridesentertomta på Årvoll. Ambisjonen er 250 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus.

Publisert

Estate Nyheter har en rekke ganger omtalt tomten i Østreheimsveien 28A, også kalt ridesentertomta, på Årvoll. Nå har Vedal Utvikling knadd prosjektet såpass mye at de har sendt inn planforslaget til PBE for at det skal på offentlig ettersyn. Målet er å bygge 250 nye boliger på den 28 mål store tomten.

– Vi har vært gjennom en lengre prosess hvor målet har vært å lytte til lokalmiljøet og skape et boligprosjekt som vil videreføre Årvoll som et fantastisk nærmiljø med naturen som nærmeste nabo. Vi er overbevist om at dette vil bidra til positiv stedsutvikling på Årvoll, sier Kjersti R. Haagaas, Leder for bolig- og byutvikling i Vedal.

Tomten ligger i dag som et åpent sår i landskapet, med steinbrudd og stengte byggegjerder.

– For oss er det viktig å ta nærmiljøet på alvor, og samtidig anerkjenne at Oslo har behov for flere boliger. Vi har lyttet og invitert lokalmiljøet inn for å bli kjent med og gi innspill til prosjektet allerede før innsendelsen ble gjort, sier Haagaas.

Blant grepene i det nye planforslaget er bevaring av de delene av tomten som fortsatt har naturverdier igjen for å sikre variasjon i landskapet.

– Disse områdene er i dag ikke tilgjengelig for ferdsel og prosjektet bedrer på dette med gjennomgang, naturlek og opphold, sier Haagaas

De 250 boligene vil bli rekkehus og leiligheter. Større fireroms leiligheter og rekkehus utgjør 64 prosent av prosjektet.

– Vi har lagt opp til svært moderat utnyttelse av tomten, og mener dette vil være positivt av hensyn til både natur og nærmiljø. Nå ser vi frem til offentlig ettersyn og høring, der alle skal få muligheten til å komme med sine innspill, sier Haagaas.

Powered by Labrador CMS