VINNEREN: Juryen mener Vega Scene har gitt byen et åpent og pulserende kultursenter og et fargerikt, vakkert, men ujålete bygg. Foto: Åse Holte.
VINNEREN: Juryen mener Vega Scene har gitt byen et åpent og pulserende kultursenter og et fargerikt, vakkert, men ujålete bygg. Foto: Åse Holte.

Vant Oslo bys arkitekturpris

Vega Scene vant Oslo bys arkitekturpris for 2019.

Publisert Sist oppdatert

Det er Urbanium Eiendom AS som har vært byggherre for årets vinner av Oslo bys arkitekturpris. Arkitekt er Asplan Viak. I Hausmannsgate 28 i Oslo sentrum har Urbanium Eiendom utviklet kultursenteret Vega scene på 3416 kvadratmeter.

Juryen mener det helstøpte arkitektoniske uttrykket er «blitt et friskt og imponerende tilskudd til Hausmanns gate med tre kinosaler og en teaterscene omkranset av flerbruks- og publikumsarealer». Prosjektet trekkes frem som bærekraftig i bred forstand, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

«Byggets aktive soner langs gateløpene inviterer brukerne inn og aktiviserer gata på en forbilledlig måte. Et blågrønt, flerfunksjonelt tak ivaretar overvannshåndtering og bidrar til biologisk mangfold. Vega scene er godt og stillferdig integrert i bystrukturen samtidig som farge- og materialbruk utfordrer. Innendørs har byggets lavkostpremiss gitt utslag i en helhetstankegang. Salene er utformet med svært høy grad av presisjon i en kompakt teknisk og funksjonell kjerne. Fellesrommene er uformelle og inviterende med universell utforming integrert i flyten i bygget. Med Vega scene har byen fått et åpent og pulserende kultursenter samtidig som byen har fått et fargerikt, vakkert men ujålete bygg – et riktig og viktig bygg for Hausmannskvartalet», skriver juryen i sin begrunnelse.

Hedrende omtale gikk til:

• Gateanlegg i Deichmans gate og Wilses gate (byggherre var Bymiljøetaten, mens Asplan Viak var landskapsarkitekt og Braathen Landskapsentreprenør var også involvert.

• Nordtvet gård barnehage (byggherre var Pioner Barnehager AS, mens arkitekt var Morfeus arkitekter AS og landskapsarkitekter var Studio HP AS, Morfeus arkitekter AS og Holo & Holo AS