AVTALE: Helse Sør-Øst rangerte ÅF Advansia som best på kvalitet. Ill.: GAD/Wikipedia CC BY-SA 4.0
AVTALE: Helse Sør-Øst rangerte ÅF Advansia som best på kvalitet. Ill.: GAD/Wikipedia CC BY-SA 4.0

Vant avtale verdt 500 mill

ÅF vant rammeavtale for byggherrens medhjelper.

Publisert Sist oppdatert

Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg rangerte ÅF Advansia som best på kvalitet av alle tilbyderne ved evaluering og rangering av de inngitte tilbudene. De tildelte parallelle rammeavtaler for byggherrens medhjelpere til både ÅF Advansia, Metier OEC og WSP Norge, ifølge en pressemelding.

Sykehusbygg er engasjert for å ivareta prosjektledelsen, og formålet med anskaffelsen er å engasjere byggherrens medhjelpere for gjennomføring av sykehusbyggprosjekter i Oslo og Drammen. Rammeavtalene kan også brukes av andre sykehusprosjekter hvor Helse Sør-Øst er byggherre.

LES OGSÅ: Stadig flere satser på samfunnseiendommer

– Vi er veldig glade for å få tilliten i disse samfunnsnyttige prosjektene. Det er en omfattende rammeavtale hvor vi også har med oss dyktige underleverandører, sier seksjonsleder Anne-Britt Gundersen for Sykehus i ÅF Advansia.

Avtalen omfatter bistand innen prosjektstøtte, samhandling og kommunikasjon, prosjekt og byggeledelse, samt i forbindelse med testing og igangsettelse av tekniske installasjoner. Dette gjelder blant annet Aker, Gaustad, Radiumhospitalet og Drammen sykehus.

Rammeavtalene gjelder for to år og oppdragsgiver har mulighet til forlengelse på ytterligere to år. Basert på dagens gjeldende planer er det foreløpig anslått avrop av ressurser i denne rammeavtalen til en samlet verdi på 500 millioner kroner.

LES OGSÅ: Vil doble antall boliger i stort prosjekt

– Det er høy kompleksitet og mange interessenter i denne type prosjekter. Vår ambisjon er sikre høyest mulig verdi for hver investert krone gjennom helhetlig tilnærming. Erfaringen viser det er avgjørende å etablere en felles målforståelse og god samhandling med alle aktører – vi skal dele kompetanse og spille hverandre gode, poengterer Gundersen.

ÅF Advansia har bred erfaring med store, komplekse samfunnsoppdrag og har også prosjektledelsen for Oslo Storbylegevakt, hvor rivningen nylig er igangsatt.

LES OGSÅ: Vil bygge 15.000 kvadratmeter 

– Vi ser stor verdi i den erfaringsoverføringen vi har mellom ulike prosjekter. Den skal komme kundene og samarbeidspartnerne våre til gode. Vi skal utvikle og følge disse prosjektene til drift er etablert sammen med oppdragsgiver, slutter Gundersen.