VINNEREN: Vinnerutkastet «Trelett» fra Atelier Oslo er lagd i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE. Illustrasjon: Atelier Oslo.
VINNEREN: Vinnerutkastet «Trelett» fra Atelier Oslo er lagd i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE. Illustrasjon: Atelier Oslo.

Vant arkitektkonkurransen for Sukkerbiten

Prosjektet «Trelett» stakk av med seieren i arkitektkonkurransen for Fotografihuset på Sukkerbiten.

Publisert Sist oppdatert

Det var en knallhard konkurranse da Hav Eiendom inviterte til arkitektkonkurranse for Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika. Det Oslo Havn-eide eiendomsselskapet mottok 98 bidrag i konkurransen. Nå er vinneren kåret og det var Atelier Oslo, som sammen med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE landskapsarkitekter tegnet prosjektet «Trelett».

Målet til arkitektene var å bevare mest mulig av Sukkerbiten og ivareta ønsket om et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset,

– Prosjektet lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap, skriver juryen om vinneren.

– Sukkerbiten skal både gi plass til Fotografihuset samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten. Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon som passer inn i miljøet som er skapt i Bjørvika. Uteområdene rundt bygget sikrer Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, og gir rom for et utall av aktiviteter på land og i kaikanten. Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom, juryleder for den internasjonale arkitektkonkurransen.

Nå skal Hav Eiendom involvere Bymiljøetaten i Oslo kommune i utviklingsarbeidet, siden bruken av uteområdene på Sukkerbiten er sentralt i prosjektet.

– Juryen forutsetter at bygget sitt fotavtrykk skal reduseres betydelig. Ved å krympe byggets grunnflate, blir det enda mer plass til et aktiviserende uteområde. Vi synes også det er spennende at det legges opp til flytebrygger og bading i forkant av Sukkerbiten. Dette kommer i tillegg til en hundre meter lang badestrand som planlegges på Bjørvikautstikkeren rett innenfor Sukkerbiten, sier Kjell Kalland.

Foreningen Sukkerbitens Venner har kjempet mot Fotografihuset gjennom hele valgkampen og er lite fornøyd med planene.

– Det vil være et stort feilgrep å bebygge øya Sukkerbiten foran Operaen med noe slikt. Her bør Oslo få en flott sjøpark – et sterkt symbol på «byen mellom fjorden og marka», der folkelig friluftsliv prioriteres i begge ender. Bjørvika er allerede tett bebygd, og det ventes stadig større menneskemengder til området. På sommerdager kommer det 30.000 badegjester bare til bryggene på Sørenga, sier Sverre Jervell, styreleder i Sukkerbitens Venner.