NY BANE: Eksisterende naturgressbane (plassert nederst til venstre på illustrasjonen) ønskes omgjort til kunstgress med konkurransestandard.
NY BANE: Eksisterende naturgressbane (plassert nederst til venstre på illustrasjonen) ønskes omgjort til kunstgress med konkurransestandard.

Vålerenga Fotball ønsker nytt klubbhus og ny kunstgressbane

– Vi har ikke fotballbaner nok til å ta i mot flere barn. Det samme gjelder de fleste andre fotballklubbene i og rundt Hovinbyen, uttaler Vålerenga Fotball.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Vålerenga Kultur- og idrettspark AS, som eies av Vålerenga Fotball AS, har Asplan Viak bestilt planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). I henvendelsen til etaten er det vedlagt en mulighetsstudie, som viser et nytt klubbhus og en ny kunstgressbane.

– Med denne mulighetsstudien ønsker Vålerenga Fotball å bidra til at barn og unge i Gamle Oslo og i Hovinbyen får trygge oppvekstsvilkår. Konkret ser studien på hvordan kommunen og Vålerenga Fotball sammen kan øke banekapasiteten på feltet, og etablere en café til glede for alle som bruker området, skriver Vålerenga Fotball om planen.

Vallefeltet ligger midt i Oslos største byutviklingsområde, Hovinbyen. 30.000-40.000 nye boliger skal bygges, og mange barn flytter inn i nærområdet til Vålerenga Fotball.

– Disse familiene skal innlemmes i et bymiljø preget av stort mangfold og takhøyde, men også store økonomiske og kulturelle forskjeller. Mange barn lever i lavinntektsfamilier, og bor trangt. Derfor er det både gledelig og viktig at Oslo kommune planlegger en helhetlig opprusting av Vallefeltet. Som fotballklubb er vi naturligvis opptatt av idrettsflater, men vi er like opptatt av at området utformes slik at det blir attraktivt for alle, heter det i henvendelsen til PBE.

– Som klubb føler vi et særlig ansvar for at barn og unge får en trygg oppvekst. Fysiske aktivitet er viktig både for fysisk og mental helse, men like viktig er fotballens evne til å skape fellesskap. I en klubb dannes vennskap på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer, både blant barn og voksne. Men, vi står ovenfor en kjempeutfordring i årene som kommer. Vi har ikke fotballbaner nok til å ta imot flere barn. Det samme gjelder de fleste andre fotballklubbene i, og rundt, Hovinbyen, påpeker Vålerenga Fotball.

Mulighetsstudien ser derfor på hvordan banekapasiteten på Vallefeltet kan utvides i tråd med den overordnede planen for området. En ny stor kunstgressbane skal gi minimum 2.300 nye brukstimer på feltet per år.

– Men, hvorfor kunstgress? spør mange. Kan dere ikke spille fotball på gress? Svaret er enkelt; kunstgress gir minst 10 ganger flere brukstimer enn naturgress, ikke minst fordi de kan brukes hele året. Kunstgressbaner gjør at vi kan gi tilbud til flere barn og at ungdom kan spille flere ganger i uken, fremgår det av mulighetsstudien.

Vålerenga Fotball ønsker å bidra både til å finne løsninger på den akutte banesituasjonen og styrke nærmiljøet.

– Vi ønsker derfor å oppgradere eksisterende bane på Valle Hovin, samt rive eksisterende klubbhus og bygge nytt. Klubbhuset ønskes etablert i 1-2 etasjer, og fordelt på to bygg. Eksisterende naturgressbane ønskes omgjort til kunstgress med konkurransestandard. Ny bane vil være noe større enn dagens, med total bredde / lengde 115 * 76 m ( 105* 68 m ekskludert sikkerhetssone) mot dagens 110*72 m. Det ønskes også etablert et enkelt tribuneanlegg langs den ene langsiden, og speaker / videotårn samt innbytterbenker langs den andre, skriver Vålerenga Fotball.

Powered by Labrador CMS