Juss:

TVISTEGRUNNLAG: Uklar regulering og dårlig sikring av rettigheter i vedtekter kan skape tvister mellom seksjonseiere, og mellom kjøper og utvikler, fastslår partner f.v. Bjørn Slaatta, partner Line Ravlo-Losvik, fast advokat Helene Rolin, advokatfullmektig Hanne Hommedal og senioradvokat Gro Hauge, alle DLA Piper.
TVISTEGRUNNLAG: Uklar regulering og dårlig sikring av rettigheter i vedtekter kan skape tvister mellom seksjonseiere, og mellom kjøper og utvikler, fastslår partner f.v. Bjørn Slaatta, partner Line Ravlo-Losvik, fast advokat Helene Rolin, advokatfullmektig Hanne Hommedal og senioradvokat Gro Hauge, alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 31 – Vedtekter i eierseksjonssameier (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på ved ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler vedtekter i eierseksjonssameier.

Dårlig utformede vedtekter kan skape tvister mellom seksjonseiere, og mellom kjøper og utvikler. Tvister er typisk relatert til kostnadsfordeling og forespeilede rettigheter, herunder fremtidige utbyggingsrettigheter. Uklar regulering og dårlig sikring av rettigheter i vedtekter, kan også gjøre seksjoner mindre attraktive ved salg og gi lavere pris.

Generelt

Vedtekter i eierseksjonssameier er en del av en helhet, sammen med både seksjoneringen, fysisk utforming og rettighetsforholdene for øvrig, se UtviklingsABC del 9 om stiftelse og sikring av rettigheter mellom eiendommer og UtviklingsABC del 25 om trinnvis utbygging. Vedtektene må derfor utformes konkret og ikke ukritisk baseres på standardvedtekter. Arbeidet med utforming av vedtekter bør gjøres tidlig i prosjektet, slik at vedtekter som presenteres i salgsmateriell overfor sluttkjøper er mest mulig ferdigstilt, selv om det uansett bør inntas forbehold om endringer.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.