520 NYE BOLIGER: Nobil Eiendom ønsker å oppføre 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter.
520 NYE BOLIGER: Nobil Eiendom ønsker å oppføre 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter.

Oslo kommune vurderer å stoppe hotellarvingens storprosjekt

Plan- og bygningsetaten mener Nordstrand-prosjektet omfatter en vesentlig større utbygging enn kommuneplanen legger opp til.

Publisert Sist oppdatert

I fjor skrev Estate Nyheter at Nobil Eiendom, hvor hotellarving Jan Erik Rivelsrud er hovedaksjonær, hadde kjøpt 132 dekar på Nordstrand i Oslo for å bygge boliger. I april i år ble planene konkretisert gjennom bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Der skisserte fagkyndig Civitas at området kan utvikles med til sammen 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter. I tillegg tas det sikte på å integrere forretninger og annen service i prosjektet.

PBE synes det er positivt at Nobil Eiendom vil bevare de eksisterende boligblokkene på planområdet – både med tanke på kulturminnehensyn og klimahensyn. Etaten mener imidlertid at planinitiativet innebærer vesentlig større utbygging enn kommuneplanen legger opp til.

– Det er negativt at store grøntarealer med naturverdier foreslås nedbygget. Planinitiativet kommer også i konflikt med kulturminner på stedet. Hvis ikke planforslaget endres i samsvar med våre hovedføringer, vil PBE stoppe planinitiativet, skriver etaten i område- og prosessavklaring til oppstartsmøte.

PBE viser til at planområdet i kommuneplanen 2015 er avsatt som eksisterende bebyggelse og anlegg.

– Det betyr at dette er et område hvor eksisterende regulering skal legges til grunn. Fortettingen i Oslo skal skje innenfra og ut langs byens banenett. Det er en del av byens klimastrategi om å utvikle en by der innbyggerne er mindre avhengig av bil. Det vil si at de delene av byen med gode kollektivmuligheter skal bygges ut først, heter det i dokumentet.

PBE påpeker at det finnes kollektivtilbud i nærheten, men at planområdet ikke defineres som stasjonsnært.

– Vi mener derfor at den foreslåtte utnyttelsen med 673 boliger (inkl. eksisterende boliger, red. anm.) og 1 000 kvadratmeter næring ikke samsvarer med kommuneplanens føringer om utnyttelse. Det er muligheter for å åpne for noe høyere utnyttelse også i områder som ikke er stasjonsnære, men ikke i den grad som foreslås i dette planinitiativet, skriver etaten.

Se boligministeren på Estate Play

Powered by Labrador CMS