Analyse:

RESESJON: Spanias eiendomsmarked er sterkt preget av økende arbeidsledighet og lavere etterspørsel som følge av færre turister.
(Arkivfoto)
RESESJON: Spanias eiendomsmarked er sterkt preget av økende arbeidsledighet og lavere etterspørsel som følge av færre turister. (Arkivfoto)

Utfordrende eiendomsmarked i Spania

Økning i antall eiendommer som skal selges, sviktende etterspørsel og prisfall.

Publisert

Koronapandemien har gitt store konsekvenser for Spania, også for eiendomsmarkedet. Tilgjengelige tall viser at 22.394 boliger fikk nye eiere i mai, mens det i samme måned i fjor ble omsatt nærmere 48.351 boliger. Dette tilsvarer en nedgang på mer enn 50 prosent.

Det var stor lettelse i Spania da det ble lempet på karantenereglene i sommer, men tilsvarende var skuffelsen stor da Spania igjen ble markert med «rødt» da antall smittetilfeller tok seg opp i juli.

Norge var blant de første landene som varslet om karantene for nordmenn som hadde vært på reise i Spania. Men langt verre ble det da også Storbritannia rødmerket Spania, hvor konsekvensen er at alle briter som har vært Spania må inn i to ukers karantene. Britene utgjør en svært stor andel av turistene i Spania.

Selv de mest optimistiske eiendomsaktørene erkjenner nå at det spanske eiendomsmarkedet har store utfordringer. Økonomiavisen El Economista kunne allerede i april rapportere priskutt på rundt 25 prosent på alle annonserte objekter.

Flere eiendommer, færre kjøpere

Tall fra Colliers International Spain viser fall i eiendomsprisene i landet. I henhold til Colliers var det i begynnelsen av juni registrert et prisfall på mer enn ti prosent i 13 regioner. Den registrerte nedgangen var størst i Girona med 17,9 prosent, etterfulgt av Palma med en nedgang på 15 prosent, Castellón de la Plana med 14,3 prosent og Ciudad Real med prisnedgang på 13,5 prosent.

Colliers-rapporten viste også at utbudet av boliger til salgs har økt betydelig, sannsynligvis som en årsak av at mange ønsker å selge for å komme seg gjennom krisen. Det er i dag fire millioner arbeidsledige i Spania. I tjenestesektoren har mer enn 800.000 arbeidsplasser forsvunnet som følge av Covid-19, viser tall som nylig ble offentliggjort fra Spanias statistiske byrå (INE).

Britenes reviderte karanteneregler er utvilsomt et sterkt tilbakeslag for Spania. Besøkende fra Storbritannia utgjør rundt en fjerdedel av alle turister i landet. Den spanske turistorganisasjonen CEHAT mener karanteneplikten som Storbritannia har innført, vil koste spansk reisesektor ti milliarder euro i tapte inntekter.

I henhold til tall fra Spanish Property Insight, som igjen har Registradores.com som kilde, står britene for 13 prosent av alle eiendomstransaksjoner i Spania. Deretter følger franskmenn og tyskere med åtte prosent hver, mens belgiske og italienske kjøpere står bak henholdsvis seks og fem prosent.

Det kan være nyttig å se hen til finanskrisen, hvor Spania var en av landene som ble hardest rammet. I årene før finanskrisen var det svært stor byggeaktivitet i landet, før det hele kollapset med en stor økning i antall arbeidsledige.

I 2007 var arbeidsledigheten nede i åtte prosent, som var det laveste på 30 år. Spania gikk inn i resesjon da finanskrisen rammet landet i 2007-2008, og arbeidsledigheten steg raskt til 20 prosent. I 2013 nådde arbeidsledigheten hele 27,16 prosent, før den i 2018 hadde falt til 15 prosent.

I andre kvartal 2008, altså etter at finanskrisen hadde slått inn, var antallet solgte boliger 32 prosent lavere enn i samme periode i 2007. Omsetningsfallet som følge av Covid-19, som er nevnt innledningsvis i denne artikkelen, er altså langt større enn hva som var tilfelle under finanskrisen i 2007/2008.

I resesjon

I slutten av juli i år kom tall som viste at Spania er i resesjon, etter at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) falt med 18,5 prosent i andre kvartal. En resesjon er normalt definert som et fall i et lands BNP i to eller flere påfølgende kvartaler.

Spådommene varierer sterkt for hvor mye de spanske eiendomsprisene vil falle. Så langt er det Javier Sierra, som er administrerende direktør for Re/Max i Spania, som har fått mest oppmerksomhet. Kjeden har mer enn 150 meglerkontorer i landet. Til eiendomsportalen Idealista sier Sierra at han forventer et prisfall på mellom ti og 20 prosent i år, blant annet basert på et fall i antall transaksjoner på mellom ti og 30 prosent.

Powered by Labrador CMS