VIKTIG SKJERMING: Finansbyråd Robert Steen mener det er positivt at Oslo kommune kan skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven
VIKTIG SKJERMING: Finansbyråd Robert Steen mener det er positivt at Oslo kommune kan skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Ugyldig eiendomsskatt, men greit med skjerming

Høyesterett slår fast at Oslos vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Samtidig sier et enstemmig Høyesterett at Oslo kommune har anledning til å sette et bunnfradrag på 4 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem etter at Høyesterett har behandlet anken over Borgating lagmannsretts dom fra oktober i fjor. Da kom retten frem til at Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt på grunn av for sen utskriving.

Nå skriver Høyesterett i en melding av Høyesterett har kommet frem til at kommunens vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivningsfristen. Samtidig får kommunen medhold i at det ligger innenfor skjønnsfristen å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner. Saken gjelder et gruppesøksmål anlagt av Huseiernes Landsforbund med 3400 deltakere.

«Gruppen gjorde for det første gjeldende at kommunens forskrift om eiendomsskatt er ugyldig, fordi den fastsatte et så høyt bunnfradrag at nærmere 80 % av boligeierne ble fritatt for eiendomsskatt. Høyesterett kom til at loven inneholder en grense for hvor høyt bunnfradraget kan settes. Denne grensen var ikke overskredet. Preget av allmenn beskatning var i behold, særlig fordi så vidt mange beskattes, og fordi skatten favner bredt, geografisk og på annen måte. Men Høyesterett uttalte at kommunen har beveget seg nær den grensen som gjelder», skriver Høyesterett i en melding.

Videre mente gruppen at utskrivningsvedtakene er ugyldige fordi fristen i eigedomsskattelova § 14 var oversittet da skatten ble skrevet ut i slutten av juni 2016. «Fristen var ikke var 30. juni, fordi 2016 ikke var «første året» Oslo skrev ut eiendomsskatt. Dernest hadde kommunen ikke «så langt råd er» skrevet ut skatten innen 1. mars. Når arbeidet med utskrivingen ble påbegynt så sent at det ikke var mulig å rekke den fristen, kunne det ikke gis fristutsettelse», skriver Høyesterett videre.

Høyesterett ga Oslo kommune medhold i at den, «i de tilfellene én eiendom består av flere boenheter, korrekt hadde tilordnet ett bunnfradrag til hver boenhet. Kommunen fikk også medhold i at saken måtte avvises fra domstolene for de av gruppemedlemmene som ikke hadde klaget før de registrerte seg i gruppesøksmålet».

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo. Høyesterett har altså bekreftet at norske kommuner har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatt og frihet til å utforme sin politikk, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.