Aktuelt:

HØY LEIEVEKST: Analysesjef Haakon Ødegaard ser høy leiejustering for neste år.
HØY LEIEVEKST: Analysesjef Haakon Ødegaard ser høy leiejustering for neste år.

Tror på KPI-justering av leien på 4-8 prosent

Malling & Co venter at den KPI-justerte husleien for leietakere til neste år blir på mellom 4 og 8 prosent.

Publisert

Det skriver analysesjef Haakon Ødegaard i en artikkel på Malling & Cos blogg. Ødegaard viser til at leiekontraktene innenfor næring for det kommende året som regel justeres med endringen i KPI-indeksen for november (alternativt oktober).

I juni i år var KPI-veksen for siste 12 måneder på 6,3 prosent, noe som var høyere enn Norges Banks prognoser på 5,6 prosent. Og i juli var KPI-veksten 6,8 prosent, mot spådommer på 5,1 prosent. Ødegaard mener begge tallene viser at inflasjonen fortsetter å overraske på oppsiden, noe som også Norges Bank poengterte i sin rentebeslutning den 18. august da Norges Bank signaliserte brattere og raskere rentehevinger enn de hadde gjort tidligere.

«Slik det ser ut nå virker hverken prognosene til SSB eller Norges Bank fra juni realistiske. KPIen blir nok høyere, selv om det er en liten mulighet for nedgang dersom det kommer omfattende nye strømpakker i kombinasjon med andre priser som faller fordi vi får nedkjøling i økonomien allerede i høst», skriver analysesjefen i Malling.

Han presenterer noen scenarioer:

· Dersom prisveksten er flat fra juli til november, vil vi ende på en 12-måneders prisvekst i november på 5,2 prosent

· Dersom vi ser på historisk prisvekst gjennom året, så vokser prisene mest i 1. halvår. Med historisk andel av vekst (2001-2021) gjennom året fordelt i perioden juli-desember, så skal ca. 33 prosent av årsveksten komme i denne perioden. Kun to år av disse 20 har hatt negativ prisvekst i juli-november (2016 og 2019). Dersom vi får 33 prosent av årets prisvekst i juli-desember, vil det gi en 12-måneders novemberindeks på hele 7,4 prosent. Tar vi medianen på 40 prosent får vi 7,9 prosent.

· Dersom vi legger til grunn SSBs prognose pr. juni, antar jevn vekst i KPI fra prognosetidspunktet ut året, og deretter legger på den ekstraordinære veksten man har fått i juni og juli, så vil vi ende på 6,2 prosent for november og 6,8 prosent for oktoberindeksen.

«Slik det ser ut nå, vil vi nok si at en KPI mellom 4 og 8 prosent ikke er veldig overraskende. Antar vi noe i midten av dette intervallet, vil vi uansett ha en ganske betydelig økning i inntekt for de som kjøper kontantstrømseiendom nå på slutten av året. En slik ekstraordinær leievekst kan alene holde yieldene 15-20 bps lavere enn man ellers ville hatt», konkluderer han.

Powered by Labrador CMS