GODT MARKED: Jørgen Rostad har tro på boligmarkedet i Trondheim og og omegn.

Trondheim med flest nyboligsalg i Norge også i august

Selv om nasjonale medier har vært preget av økte renter og en situasjon som omtales som boligkrise i Oslo, er det fortsatt betydelig interesse for boligbytte i trønderhovedstaden.

Publisert

– Det er solgt flere nye boliger i Trondheim i august måned enn noe annen by i Norge inkludert sammenlignet med Oslo, som burde hatt 3 ganger så høyt salg sett opp mot befolkningsmengde og befolkningsvekst. Dette har vi sett både flere måneder i år, og i fjor, sier Jørgen Rostad i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

I snitt er det solgt 85 nye boliger i Trondheim per måned i et halvt år, noe som er tett på snittet han mener byen bør ha over tid for å tilføre riktig mengde nye boliger sett opp mot befolkningsveksten og boligbehovet.

– Det er lansert en rekke salgsstarter, et volum som i snitt tilsvarer omkring 100 enheter i måneden, påpeker han

Mange interessenter og salg

Selv om nasjonale medier har vært preget av økte renter og en situasjon som omtales som boligkrise i Oslo, er det fortsatt en betydelig interesse for boligbytte i Trondheim.

– Fra 1. august til 6. september 2019 meglet vi i EM1 48 nybyggsalg i Trondheim, mens i tilsvarende periode i år har vi 69 salg. Det er 40 prosent flere enn i 2019. Dette viser tydelig at etterspørselen etter nye boliger fortsatt er sterk i regionen, poengterer Rostad.

Han minner dessuten om at der verdt å merke seg at de sammenligner med 2019 fordi de 2020, 2021 og 2022 var spesielle år med ekstraordinære forhold som lav rente og andre faktorer som påvirket boligmarkedet.

Høyt volum og boligprisvekst, fortsatt økende tilbud

Høsten er en periode der mange er på flyttefot og bruker til å kjøpe og selge bolig. Så langt i år har det vært et velfungerende boligmarked i Midt-Norge, med godt besøkte visninger. Mange har solgt etter første visning.

– Boligprisene så langt i år har steget med 4,1 prosent, og nå ligger de på samme nivå som for ett år siden. Likevel, som i fjor, må vi forvente at boligprisene synker noe de kommende månedene. Likevel er ikke dette unormalt, faktisk har historien vist at boligprisene stort sett stiger i årets første halvår – før de synker på høsten, sier Rostad.

De ferske boligpristallene fra Eiendom Norge for august viser at boligprisene steg med 2 prosent i Trondheim og Midt-Norge (begge +0,4 prosent sesongjustert), mens boligprisene på landsbasis var uforandret.

– Vi har gode rammebetingelser i regionen vår med et velfungerende næringsliv og arbeidsmarked i grunn. I tillegg er prisnivået mer edruelig sammenlignet med det sentrale Østlandet. Kombinasjonen av dette gjør etterspørselen og boligmarkedet nokså robust, også i perioder hvor mediebildet og nasjonal økonomi svinger mer enn tidligere, slutter han.

Powered by Labrador CMS