VEKST: Breivika havneområde skal analyseres og utvikles.

Vil utvikle det store havneområdet i Tromsø

Den nye planen skal legge til rette for maritim næringsutvikling.

Publisert

Det kommunale foretaket Tromsø Havn skal utarbeide en strategisk plan for å utvikle søndre del av Breivika havneområde. Til den jobben får de ifølge en pressemelding bistand fra Link Arkitektur og Multiconsult. Dette blir viktig for operasjonaliseringen av  hele Breivika havneområde.

– Tromsø er et viktig logistikk-knutepunkt i nord og er en av Norges største fiskeri- og cruisehavner. Vi skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord. Breivika havneområde er hovedpulsåren vår. Vi ser frem til å få et godt verktøy for hvordan vi skal operasjonalisere de overordnede planene for søndre del av dette havneområdet, sier  Børre Christoffersen som er direktør for havneutvikling i Tromsø Havn.

Prosjektet skal resultere i en strategisk plan for utvikling av foretakets eiendommer med tilstøtende havneanlegg. Planen vil inneholde volumstudier, bygningsmessige og kommunaltekniske vurderinger samt analyser knyttet til inneværende og fremtidige utbyggingsplaner.

– Målsetningen er å identifisere utbyggingspotensialet for hele området Breivika sør, samt legge til rette for en modernisering av kaianlegg for en bærekraftig havnevirksomhet, påpeker Christoffersen.

Gjennom samarbeid med tverrfaglig kompetanse skal partene finne løsninger på noen av utfordringene og mulighetene Tromsø Havn står ovenfor i dette området. Det innebærer analyser og vurderinger av eksisterende bebyggelse som beslutningsgrunnlag for ombruk fremfor å rive og bygge nytt, rehabilitering og eventuell utvikling for nye behov i fremtiden.

Planen skal også peke på kortsiktige grep som blant annet kan synliggjøre tiltak for redusert utslipp for havnevirksomheten gjennom bedre avfallshåndtering, påvirke den maritime verdikjeden til løsninger som fremmer bedre miljø og klima, samt bidra til å flytte gods fra vei til sjø.

Powered by Labrador CMS