FJERNES: Vinduene på fasaden som vender mot St. Sunniva skole på det ene bygget, må fjernes. Ill: AART/SJ architects
FJERNES: Vinduene på fasaden som vender mot St. Sunniva skole på det ene bygget, må fjernes. Ill: AART/SJ architects

Tollefsen må bøye seg for Oslo Katolske Bispedømme

Fredensborg Norge må flytte vinduer i boligprosjektet for å få nødvendig tilgang til midlertidig bruk av deler av nabogrunn.

Publisert Sist oppdatert

I november 2017 skrev Estate Nyheter at Fredensborg Norge søkte om rammetillatelse for oppføring av 2 nye leilighetsbygg med 48 leiligheter i henhold til gjeldende reguleringsplan. Søknaden gjaldt eiendommen Fredensborgveien 24 i bydel St. Hanshaugen. Det ble gitt rammetillatelse i mai 2018, og senere to påfølgende endringstillatelser.

På vegne av tiltakshaver har AART/SJ architects nå sendt en ny søknad om endring av tillatelse.

– Det har i etterkant vært problematisk å få nødvendig tilgang til midlertidig bruk av deler av nabogrunn for å rive en endevegg i grenseområdet og for å sikre byggegrop.  Partene er nå kommet til enighet, og det er signert en naboavtale, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

En forutsetning for at eier av eiendom 208/24, Oslo Katolske Bispedømme (OKB), ville inngå avtalen, var at prosjektet på Fredensborg sin eiendom blir omprosjektert.

Les også: Nå er Tollefsen like stor som Statsbygg

– Prosjektet var opprinnelig planlagt med vinduer mot skolegården til St. Sunniva skole. OKB ville imidlertid ikke akseptere vinduenes plassering, og det er derfor omprosjektert slik at vinduene fjernes fra gavlveggen mot OKB. For å oppfylle kravene til lys i de aktuelle leilighetene, settes det inn nye vinduer på byggets sydfasade ved siden av balkongene i de aktuelle leilighetene, heter det i henvendelsen.

Tiltakshaver ber om at kommunen medvirker til en rask behandling og godkjenning av endringssøknaden, «slik at samtlige uenigheter og usikkerhetsmomenter mellom partene kan anses løst og avsluttet».

– Bokvaliteten vil ikke bli negativt påvirket av omprosjekteringen, snarere positivt, ettersom leilighetene vil bli bedre skjermet for støy fra skolegården, skriver arkitektselskapet.