AN OFFER HE CAN`T REFUSE: Marlon Brando i rollen som Don Vito Corleone i filmen “Gudfaren”, hvor et avkuttet hestehode er midtpunkt i en sekvens. Også på Sunnmøre tas dyrehoder i bruk når revir skal markeres.
AN OFFER HE CAN`T REFUSE: Marlon Brando i rollen som Don Vito Corleone i filmen “Gudfaren”, hvor et avkuttet hestehode er midtpunkt i en sekvens. Også på Sunnmøre tas dyrehoder i bruk når revir skal markeres.

Tok en «Corleone» mot nabo i borettslaget

Må fravike boligen sin etter «å ha vist et markert avvik fra akseptabel oppførsel».

Publisert Sist oppdatert

Sunnmøre tingrett har nylig hatt til behandling en tvist mellom en beboer og et sameie i Ålesund kommune, som endte med at en andelseier ved dom må fravike boligseksjonen sin. Dommen viser et sjeldent dårlig naboforhold, og problemene startet kort tid etter at den aktuelle andelseieren flyttet inn i mars 2019.

Drev bilverksted fra leiligheten

Mannen, som flyttet inn sammen med kone og to mindreårige barn, tok også med seg næringsvirksomhet. Den bestod av reparasjon og kjøp og salg av biler. Naboene begynte raskt å irritere seg over at mannen okkuperte fellesparkeringen med kjøretøy, som etter hver ble så mange at de andre naboene måtte parkere andre steder enn foran sitt eget sameie.

Forsøk på å snakke mannen til fornuft fungerte ikke, og tilsnakket resulterte i diskusjoner som gikk over i opphetet krangel. Dette eskalerte videre til at naboer skal ha funnet søppel på balkongene sine, og de mente det var mannen som hadde gjort dette.

Videre ble det ved minst ett tilfelle knust ett vindu hos naboene som hadde klaget på mannen, og det var mye støy fra leiligheten hans. Han nektet også brannvesenet å føre tilsyn, og elektriker ble jaget vekk da han trengte tilgang til hovedsikringen.

Grisete kopi av «Gudfaren»

Seksjonseieren skal ha utvist skremmende adferd overfor barn, venner og bekjente av de andre beboerne. Det skal ha toppet seg da han skal ha tatt i bruk en variant av en av de mest kjente filmsekvensene gjennom tidene:

I «Gudfaren» fra 1972, som er kjent som en av tidenes beste filmer, havner karakteren Jack Woltz på feil side av Corleone-familien. Som følge av det våkner Woltz opp i et blodbad, ved at Corleone-familien har lagt et avkuttet hestehode i sengen hans.

I borettslaget i Ålesund er det ikke rapportert om avkappede hestehoder. Men den ene naboen ble møtt av et grisehode foran garasjen. Det skal ha vært saksøktes ektefelle som hadde plassert ut grisehodet, og det ble brukt en del tid på denne hendelsen under hovedforhandlingen i Sunnmøre tingrett. For ordens skyld skal det legges til at grisehodet var i plastikk, men av rettspapirene fremgår det at opplevelsen var skremmende nok.

Sunnmøre tingrett har valgt å ikke bruke for mye tid på betydningen av grisehodet i den opphetede nabofeiden. Men etter en samlet vurdering er retten kommet til «at saksøkte har vist en oppførsel overfor andre brukere av Sameiets eiendom som innebærer et markert avvik fra akseptabel oppførsel i et sameie».

Tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt viser i rettsavgjørelsen særlig til «den beslagleggingen saksøkte har gjort av Sameiets felles parkeringsareal i rundt ett års tid».

- Hans urettmessige bruk har ført til at de andre sameierne ikke får nyttet sine parkeringsrettigheter i Sameiet. De må ta hensyn til saksøkte, finne andre - også ulovlige - parkeringsløsninger og utsettes for filming og sinne om de ber ham innskrenke seg på parkeringsplassen. Unnlatt innrettelse fra saksøkte kan ikke ses på annet enn som vrangvilje.

- Et annet forhold som etter rettens vurdering er alvorlig, er det at saksøkte ved to anledninger har hindret feier og elektriker å utføre nødvendige arbeidet på bygget på en slik måte at elektriker krever beskyttelse for å utføre oppdrag på eiendommen. Retten mener det også er alvorlig nå saksøkte opptrer verbalt høylytt og har en fremferd som skremmer barn som bor i bygget.

«Lite løsningsorientert»

Retten poengterer at saksøkte «synes (…) lite løsningsorientert og viser liten innsikt i hvordan hans oppførsel påvirker andre».

- Etter rettens syn er derfor fravikelse nødvendig. Retten finner at vilkårene for fravikelse i eierseksjonsloven § 39 første ledd andre alternativ er oppfylt.

Enden på visa ble dermed at mannen må fravike boligen sin. I henhold til dommen må han også dekke sakskostnadene til sameiet. De var på 142.000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.