LEVERER: Finansdirektør Jane K Gravbråten og daglig leder-Paal Haakensen la frem rekordtall for første tertial.
LEVERER: Finansdirektør Jane K Gravbråten og daglig leder-Paal Haakensen la frem rekordtall for første tertial.

Tjener fett på utleie til dagligvarebransjen

Mens andre eiendomsselskaper strevde med korona, opplevde leietakerne til AKA sterk vekst i årets fire første måneder.

Publisert

Eiendomsselskapet, som har spesialisert seg på utleie til dagligvarebransjen, legger et historisk godt første tertial bak seg. Driftsinntektene i tertialet var 247,6 millioner kroner, mot 157 millioner i samme periode i fjor. Selskapet tjente 116,9 millioner kroner i første tertial, noe som er opp fra 52,1 millioner kroner året før. Resultat før skatt fra underliggende eiendomsdrift ble 53,6 millioner kroner, mot 49,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Det gir er en vekst på ca. 8 prosent.

Finansdirektør Jane K. Gravbråten forklarer den positive utviklingen i underliggende resultat med økte lønnsomme eiendomsinvesteringer i perioden, og generelt god drift og forvaltning av eiendomsporteføljen.

AKA har nå kommet opp i årlige leieinntekter på 611 millioner kroner. Mesteparten av inntektene kommer fra dagligvareforretninger. AKA har dermed ikke blitt rammet av Covid-19, slik mange andre eiendomsselskaper er blitt.

Så langt i år har AKA-konsernet kjøpt syv nye eiendommer til en samlet verdi på ca. 414 millioner kroner. Selskapet har ambisjoner om å investere for ytterligere 600-800 millioner kroner i 2020, dersom de rette eiendommene dukker opp.

– Vi er alltid interessert i eiendommer som har lange kontrakter med solide aktører både innen dagligvare og faghandel, sier daglig leder Paal Haakensen. Selskapet har ved utgangen av 1. tertial 227 handelsnæringseiendommer fordelt på alle landets fylker.