TUNGE SKYER: Dette nyoppførte huset er ikke forsvarlig å bo i, mener Oslo kommune. Nå er selger dømt til å betale erstatning til kjøper. Opprinnelig hadde boligen en terrasse til høyre, men den ramlet ned.
TUNGE SKYER: Dette nyoppførte huset er ikke forsvarlig å bo i, mener Oslo kommune. Nå er selger dømt til å betale erstatning til kjøper. Opprinnelig hadde boligen en terrasse til høyre, men den ramlet ned.

Tilkjent 15 millioner i erstatning etter å ha kjøpt Holmenkollen-bolig til 13,5 millioner

Det meste var galt med denne nyoppførte boligen. Nå har selgeren gått på et knusende tap i Oslo tingrett.

Publisert

Øverst i Voksenlia ligger Orreskogen, hvor nybygde villaer og leilighetsbygg ligger på rad og rekke. Under optimale værforhold åpner beliggenheten for utsikt mot Bygdøy og Oslofjorden.

Tåken som Holmenkollen er kjent for, synes denne dagen å ligge litt ekstra tett over boligen med adresse Orreskogen 1. I forkant av bygget markerer en limtrebjelke det som en gang har holdt en terrasse oppe.

Terrassen er borte. Det er huseierne også. De rømte huset tidligere i høst, etter at de i august fikk beskjed av Oslo kommune om at huset ikke er trygt å bo i. Kommunen mener at huset kan kollapse, og siden har det vært mørkt i vinduene.

LES OGSÅ: Dette sameiet kostet utbygger dyrt

En skog av reklamasjonerEierne av Orreskogen 1 er ekteparet Anne og Aslak Poppe, som høsten 2015 kjøpte eiendommen for 13,5 millioner kroner. Selger var Vestfjorden Invest ved Johan Carsten Max Walter. Allerede kort tid etter overtakelsen reklamerte kjøperne for feil og mangler.

Det begynte med reklamasjon over manglende gulvvarme, feil ved ventilasjon og feilkoblet strøm. Videre ble det reklamert over manglende lydisolering, skjev himling, manglende asfaltering av innkjørsel, vannlekkasje fra leiligheten over og skjev terrassedør.

Deretter ble det påpekt at konstruksjonen ikke var i betong som lovet, samt mistanke om utstrakt ufaglært arbeid. Senere kom det klager på mus og lekkasjer på kjøkken. Eksempelvis hadde oppvaskmaskinen lekkasje – som følge av tilkobling med motfall.

Senere ble det reklamert over nye forhold. Herunder at bygget ikke holdt krav til tetthet, manglende prosjektering, manglende isolasjon, avvik på yttervegger, feil ved terrasser, feil ved røykkanal, avvik fra brannkrav og sprekker i vegger og på bad. Det ble senere funnet tegn til sopp i isolasjon og det ble påpekt at konstruksjonen var utført slik at brann ville spre seg gjennom alle etasjer.

LES OGSÅ: Eiendomsinvestor må punge ut etter byggekrangel (+)

Undersøkelser viste at terrassen var oppført feil, idet den kun var festet i kledningen. Kort tid etter falt terrassen også ned. Da reagerte Oslo kommune, ved å trekke tilbake brukstillatelse og ferdigattest.

Innleid konsulenthjelp konkluderte med at hele huset måtte utbedres. Kostnaden for dette ble satt til 11 millioner kroner.

Rettsmekling førte ikke frem. Ekteparet Poppe stevnet deretter Vestfjorden Invest og selgers forsikringsselskap AmTrust Europe Ltd for retten. Partene møttes til hovedforhandling i Oslo tingrett i begynnelsen av oktober i år. Rettssaken gikk over tre dager, med 14 personer på vitnelisten.

Advokat Andreas Gundersen Aven representerte kjøper, mens advokat Lisa Cathrin Olsen førte saken for selger.

«Amatørmessig utført»Dommerfullmektig Anniken Heier legger til grunn at boligen har en mangel som gir grunnlag for heving etter avhendingsloven. Retten støtter seg blant annet til ekspertvitner som karakteriserer deler av arbeidet som «helt amatørmessig utført». Heier slår fast at kjøper skal ha erstattet kjøpesummen på 13,5 millioner kroner.

Spørsmålet videre var om ekteparet har rett på erstatning ut over kjøpesummen for boligen – og eventuelt hvor mye. Ja, mener retten. Tapt verdistigning i eiertiden ble satt til 442.000 kroner, etter justeringer for blant annet «bonytte» og avkastning i form av leieinntekter fra utleiehybel.

Videre mener retten at kjøper skal ha erstattet kjøpsomkostninger (dokumentavgift, tinglysingsgebyrer etc, red. anm.), samlet på 345.000 kroner. Retten mener også at kjøper har rett til å få erstattet løpende utgifter i form av eiendomsskatt og fellesutgifter på 172.000 kroner, samt 85.000 kroner i kostnader forbundet med at terrassen raste ned.

Det samme gjelder kostnader i forbindelse med flytting, totalt på 33.000 kroner. Utgifter til erstatningsbolig ble satt til 120.000 kroner, og kjøperen får erstattet kostnader til sakkyndig med 285.000 kroner.

LES OGSÅ: Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millioner

Samlet havnet denne erstatningen på rett i underkant av 1,5 millioner kroner. Selger ble også dømt til å dekke kjøperens saksomkostninger i retten på 342.000 kroner.

Det totale beløpet som selger må ut med etter rettssaken, havner dermed på 15,64 millioner kroner. Til gjengjeld får selger tilbake boligen – i den stand som den fremstår i dag.

Dommen ble avsagt 1. november og er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS