TRINN 2: Grenseveien 82 er trinn 2 i utbyggingen. Grenseveien 78 (til venstre) er allerede oppført og solgt til Oslo Areal.
TRINN 2: Grenseveien 82 er trinn 2 i utbyggingen. Grenseveien 78 (til venstre) er allerede oppført og solgt til Oslo Areal.

Tilbakeblikk 2020: De største nye næringsprosjektene i Oslo

Olav Thon, Arne Blystad, Torstein Tvenge og Johan Odvar Odfjell er blant aktørene som er involvert i nye, store næringsprosjekter i hovedstaden i 2020

Publisert

Her er de største nye prosjektene innenfor næringseiendom som Estate Nyheter har omtalt i 2020:

April: Vil ta kreative grep på Helsfyr

Helsfyr Atrium
Helsfyr Atrium

På vegne av Anvil Asset Advisors har Link Arkitektur bestilt planforhåndskonferanse for Helsfyr Atrium med adresse Innspurten 15 – rett ved Vålerengas fotballstadion, Intility Arena. Gjennom fire nye bygningsvolum, deriblant et brobygg, kan Helsfyr Atrium bli utvidet med nesten 12.000 kvadratmeter.

Det europeiske investeringsselskapet Tristan Capital Partners ble ny eier av Helsfyr Atrium i 2018, etter å ha bladd opp 122 millioner euro til selgeren, Starwood Capital Group. Kontorbygget stor ferdig oppført i 2010, og har et samlet bygningsareal på rett i overkant av 37.000 kvadratmeter.

Juni: Entra oppfører kontorbygg

Entras kontorbygg på Helsfyr.
Entras kontorbygg på Helsfyr.

Bygget blir beliggende mellom Helsfyr Panorama og Skatteetatens kontorbygg, og får et bruksareal på 16.000 kvadratmeter. Det nye bygget tar utgangspunkt i situasjonen som er preget av Strømsveien i sørøst, det grønne parkrommet mot nordvest, og bygningsrekken langs med Strømsveien. Det skaper en skjerm mot Strømsveien, og består av to deler som griper inn i og over hverandre.

Juni: Thon vil bygge ved Storo Storsenter

Planer Storo Storsenter.
Planer Storo Storsenter.

I umiddelbar nærhet til publikumsmagneten Storo Storsenter kan det bli oppført ny bygningsmasse. Dette kan skape rom for mange arbeidsplasser innen kontor og tjenesteyting. Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen til å bli et sentralt og urbant sentrum i området, med meget varierte tilbud og godt fungerende, attraktive og aktiviserte byrom.

Juli: Bygger ved Colosseum kino

Ved Colosseum.
Ved Colosseum.

Fridtjof Eiendom, som eier Colosseum kino, skal oppføre et nytt kontorbygg i Fridtjof Nansens vei 12. Bygget er i syv etasjer med to kjelleretasjer og én mellometasje.

Neaco Holding AS ønsker å fortsette med bilverksted på eiendommen, samtidig som det reguleres for kontor og tjenesteyting.
 Foreslått ny bebyggelse har et areal på 13.500 kvadratmeter, hvorav 6.000 er verksted og 7.500 er kontor/tjenesteyting.

Juli: Vil oppføre 13.500 kvm på Bryn

Neaco Holding AS ønsker å fortsette med bilverksted på eiendommen, samtidig som det reguleres for kontor og tjenesteyting.
 Foreslått ny bebyggelse har et areal på 13.500 kvadratmeter, hvorav 6.000 er verksted og 7.500 er kontor/tjenesteyting.

Juli: Tvenge vil bygge på Skøyen

Den eksisterende bygningsmassen i Drammensveien 126 skal rives, og erstattes av et moderne kontorbygg. Tiltaket forholder seg til regulert utnyttelse av eiendommen der maksimal BRA er satt til 9.450 kvadratmeter. Den overordnede målsetningen for prosjektet har vært å etablere et fleksibelt kontorbygg med en tydelig identitet i forhold til den omkringliggende bebyggelsen og gateløpet i Drammensveien.

Oktober: Bunde og Blystad oppfører kontorbygg

Det nye kontorbygget ved Vålerengas hjemmebane, Intility Arena, blir på drøyt 11.000 kvadratmeter. Riving av eksisterende bygg vil bli søkt om som et separat tiltak. Hovedaksjonær i Grenseveien 82 AS er Bunde Eiendom, mens Arne Blystad-selskapet Songa Eiendom eier én tredjedel av aksjene.

November: Ikea vil utvide på Furuset

Ikea ønsker å utvide eksisterende varehus. Parkeringsplassen skal bygges ut, mens fremtidig parkering blir på taket. En utvidelse av varehuset nordover på deler av eksisterende parkeringsareal, skal gi eiendommen en total bebyggelse på 60.000 kvadratmeter BRA og et fotavtrykk på 20.000 kvadratmeter.

November: Odfjell vil oppføre næringsbygg

Ikke langt unna Vålerengas hjemmebane ønsker Johan Odvar Odfjell-selskapet Farvatn AS og NCC Property Development å utvikle et bygg som kan tilpasse seg endringer i samfunnet over tid. Det planlegges et fleksibelt og fremtidsrettet næringsbygg på 2-11 etasjer med et bruttoareal på ca. 24-25.000 kvadratmeter med utadrettet virksomhet i fortrinnsvis første og andre etasje, samt deler av underetasje. De øvrige etasjene vil inneholde kontorarealer med varierende størrelser.

Odfjell og NCC Property Development sammen om prosjekt.
Odfjell og NCC Property Development sammen om prosjekt.