Analyse:

REDUSERT LEDIGHET: Ledigheten i eiendomsporteføljen til Olav Thon Eiendomsselskap er gjennom 2022 redusert fra 3,7 til 3,2 prosent.

Thons portefølje nedjustert med 529 millioner

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 3. kvartal et resultat før skatt på 48 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje ble nedjustert med 529 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 3. kvartal et resultat før skatt på 48 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje ble nedjustert med 529 millioner kroner.

Resultatet før skatter og verdiendringer utgjorde 518 millioner kroner – en økning fra 512 millioner kroner i samme kvartal i 2021.

- Vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat noe høyere enn i 2021 på tross av økte finanskostnader og energikostnader, uttaler konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre i en pressemelding.

Butikkomsetningen i kjøpesentrene i 3. kvartal var 15 prosent høyere enn i siste normalår før pandemien.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 59 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige. I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 5 av landets 6 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 3. kvartal var 13,9 milliarder kroner – en nedgang fra samme periode i fjor på 2 prosent. Sammenliknet med 3. kvartal i 2019, som var det siste var normalåret før koronapandemien, var økningen på 15 prosent.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i tråd med renteøkningene fra Norges Bank hatt en noe svakere utvikling i 3. kvartal, men har stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn før pandemiårene. Omsetningstallene så langt i 2022 er 14 prosent høyere enn i 2019, sier Sperre.

Han mener dette viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, og at de fortsetter å være attraktive og populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser.

Når det gjelder segmentet næringseiendommer – bestående av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området – utgjør dette utgjør 29 prosent av konsernets samlede eiendomsverdier.

Ved utgangen av 3. kvartal var samlet leieinntektsnivå 3.350 millioner kroner – en økning fra 3.270 millioner kroner ved starten av 2022.

Ledigheten i eiendomsporteføljen er gjennom 2022 redusert fra 3,7 til 3,2 prosent.

I 3. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 150 millioner kroner (231). I årets tre første kvartaler var de samlede nettoinvesteringen 611 millioner kroner (365).

Korrigert for salg av selskaper og eiendommer, var konsernets bruttoinvesteringer i årets tre første kvartaler 802 millioner kroner mot 734 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Olav Thon Eiendomsselskap har flere eiendomsprosjekter under planlegging hvor gjennomføringen avhenger av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi håper å kunne igangsette nye prosjekter i løpet av det neste året, uttaler han.

Krigen i Ukraina, høy inflasjon og kraftige renteøkninger skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden i tiden fremover.

- Økte renter og inflasjon vil påvirke eiendomsmarkedene i tiden fremover, men konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til fortsatt gode operative resultater i tiden fremover, sier Sperre.

Powered by Labrador CMS