46 LEILIGHETER: Foreløpige skisser viser en mulig inndeling som gir til sammen 46 nye leiligheter.
46 LEILIGHETER: Foreløpige skisser viser en mulig inndeling som gir til sammen 46 nye leiligheter.

Thon vil bygge om til boliger i kirurgiblokken

De nåværende undervisningslokalene kan bli omgjort til leiligheter.

Publisert

På vegne av Thongård AS har Hille Melbye arkitekter bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Pilestredet Park 35 – den tidligere kirurgiblokken, som tilhørte det gamle Rikshospitalet i Oslo.

I perioden 1998‐2003 ble blokken bruksendret og ombygget fra sykehusformål til boliger, samt at to av fløyene (N og S) ble ombygget til undervisningsformål i plan U1 til plan 7.

I forbindelse med at leietaker for undervisningsarealene flytter ut, ønsker Thongård å bygge om undervisningsarealene i de to fløyene til boliger med tilhørende boder, sykkelparkering og biloppstillingsplasser.

– I ombyggingsperioden 1998‐2003 ble de tre øverste etasjene i fløy S ombygget med leiligheter. Ombygging av etasjene videre nedover i bygget vil så langt som mulig videreføre balkongplassering fra de øverste fem etasjene. Vindusåpninger vil i størst mulig grad være i eksisterende vindusutsparinger. Leilighetene vil ligge innenfor eksisterende byggs yttervegger, skriver Hille Melbye arkitekter i redegjørelsen.

Foreløpige skisser viser en mulig inndeling som gir til sammen 46 nye leiligheter.

Gjennom forhåndskonferansen ønsker arkitektselskapet og tiltakshaver blant annet å få vite om Plan og bygningsetaten er enig i vurderingen angående plankrav, slik at de kan gå rett på byggesøknad.