160 BOLIGER: I det opprinnelige forslaget ble det skissert 160 boliger.
160 BOLIGER: I det opprinnelige forslaget ble det skissert 160 boliger.

Solon får ny behandling av boligprosjekt på Tåsen

Plan- og bygningsetaten stoppet prosjektet, men nå har Byrådsavdeling for byutvikling gitt Solon Eiendom anledning til å fremme planinitiativet til videre behandling.

Publisert

– Vi er naturlig nok veldig glade for at byrådsavdelingen instruerer PBE, slik at vi får anledning til å fremme planinitiativet. Vi har vært kritiske til PBEs uforståelig snevre tolkning av kommuneplanens angivelse av Tåsen som prioritert stasjonsnært område. Men nå er det bare å gyve løs og presentere PBE og politikerne for et førsteklasses prosjekt, sier Stig L. Bech, administrerende direktør Solon Eiendom.

– Vi er naturlig nok veldig glade for at byrådsavdelingen instruerer PBE, sier Solon-sjef Stig L. Bech.
– Vi er naturlig nok veldig glade for at byrådsavdelingen instruerer PBE, sier Solon-sjef Stig L. Bech.

I oktober 2018 skrev Estate Nyheter at Solon Eiendom ville bygge 160 boliger ved Tåsen T-banestasjon. PBE besluttet imidlertid at arbeidet med denne reguleringsplanen stoppes for videre behandling.

Solon Eiendom klaget på avgjørelsen, og nå har altså Byrådsavdeling for byutvikling gitt selskapet anledning til å fremme planinitiativet til videre behandling.

– Det vi ønsker å gjøre på Tåsen, er å realisere ett av våre første Solon Senior-prosjekter, et seniorkonsept som inneholder et velorganisert fellesskap og opplegg for aktivitet. Selve kjernen i seniorkonseptet vil ligge i den gamle hovedbygningen på Søndre Tåsen Gård, som restaureres i samarbeid med byantikvaren og blant skal inneholde en restaurant. Vi ønsker også å åpne området for omgivelsene og restauranten for publikum utenfra, vi fjerner gjerder og sperrende hekker, forbedrer tilgangen til turveidraget og den helt særegne edelløvskogen på området, forteller Bech.

Ambisjonen er at prosjektet skal bli en positiv miljøfaktor for hele området.

– Et særlig trekk ved prosjektet er at det også tar hensyn behovet for leiligheter med heis i denne delen av Oslo. Man har i dag en litt ensidig boligmiks dominert av eneboliger, og få muligheter for å fortsette boligkarrieren i området på det tidspunkt man eventuelt ønsker et enklere bokonsept, sier han.

Powered by Labrador CMS