INGEN TING Å UTSETTE: Dersom man ikke allerede er i gang med å kartlegge eiendomsmassen opp mot miljødelen av taksonomien, så anbefaler vi at man går i gang, påpeker Anne Sofie Bjørkholt i BAHR.
INGEN TING Å UTSETTE: Dersom man ikke allerede er i gang med å kartlegge eiendomsmassen opp mot miljødelen av taksonomien, så anbefaler vi at man går i gang, påpeker Anne Sofie Bjørkholt i BAHR.

Taksonomi og eiendom – hvor går veien videre?

Eiendom er kapitalkrevende og taksonomien kommer til å bli enda mer sentral for eiendomsbransjen fremover, enten det er fremmedkapital eller egenkapital som skal hentes.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel i Estate nylig skrev vi om hvordan taksonomien nå vil bli utvidet, slik at eiendomsselskapene har flere valg på menyen av hvilke mål en aktivitet skal oppfylle.

Selv om TAXO4 fører til nye krav, utvider den også «menyen» til hvilket miljømål en aktivitet kan velge å oppnå. Slik kan det på mange måter bli lettere å operere i henhold til taksonomien. Eiendom- og byggesektoren får nye aktiviteter inn i taksonomien, og det kommer tekniske screeningkriterier for blant annet sirkulærøkonomi i eiendomsbransjen.

Nylig varslet Møller Eiendom at de har inngått den hittil største bærekraftkoblede finansieringspakken for næringseiendom i Norge. Lånerammen er NOK 4,7 milliarder og finansieringsvilkårene er koblet til EUs taksonomi. Nordea har vært bærekraftskoordinator, og bærekraft-linkede låneavtaler er inngått med Nordea, DNB, SEB og Handelsbanken. 

Selskapet opplyser i sin pressemelding at vilkårene er knyttet opp til selskapets hovedmål, som er å redusere energibruken i eiendomsporteføljen fremover, samt øke andelen inntekter som selskapet definerer som bærekraftige.

Verifikator for bærekraftsarbeidet

På denne måten kan selskapet benytte banken som verifikator for bærekraftsarbeidet. Slik vil nok flere tenke fremover, enten det skyldes at de er fremoverlente eller at de etter hvert blir nødt til å følge med på de kravene som åpenbart vil komme.

Grønne obligasjoner har vært i markedet en stund og som den første børsen i verden etablerte Oslo Børs i 2015 en egen liste med grønne obligasjoner. I fraværet av formell regulering av grønne obligasjoner har det utviklet seg internasjonale ikke-bindende bransjestandarder for hva som er en grønn obligasjon.

Nå kommer det nye regler også på dette området. Finanstilsynet fremmet 18. oktober 2023 et forslag om endringer i norsk lovgivning for å implementere EUs forordning om grønne obligasjoner og andre bærekraftsrelaterte obligasjoner. Forordningen vil etablere en felleseuropeisk standard for European Green Bonds. Regelverket skal gjelde alle utstedere av obligasjoner, både i og utenfor finansiell sektor. Den felles standarden er taksonomiens klassifiseringssystem, som er grunnsteinen i EUs bærekraftstrategi.

Derved får vi et felles standardiseringssystem også for grønne obligasjoner, noe som kan gjøre det enklere for investorene å vurdere produktet og reduser faren for grønnvasking. EØS-avtalen innebærer at Norge har plikt til å gjennomføre forordningen om grønne obligasjoner i norsk rett.

Dersom man ikke allerede er i gang med å kartlegge eiendomsmassen opp mot miljødelen av taksonomien («E»en i ESG), så anbefaler vi at man går i gang.

Final Report on Social Taxonomy

Og når man først er i gang; sjekk ut utviklingen innen «Social Taxonomy», altså «S»-en i ESG. Et sted å starte er å lese EUs Final Report on Social Taxonomy fra februar 2022. For eiendomsbransjen vil målet om inkluderende og bærekraftige samfunn være særlig interessant å se nærmere på:

This objective will emphasise respecting and supporting human rights by paying attention to the impacts of activities on communities and the wider society. It will achieve this by: (i) addressing and avoiding negative impacts; and (ii) making basic economic infrastructure available to certain target groups. This objective focuses on people in their role as members of communities. 

The sub-objectives under this objective will emphasise issues such as: (i) land rights; (ii) indigenous people’s rights; (iii) human-rights defenders; and (iv)improving/maintaining the accessibility and availability of basic economic infrastructure and services like clean electricity and water for certain vulnerable groups or groups in need.

Når sentrale tomter i byen opptas av bedrifter og institusjoner, er det på tide å vurdere hva disse kan gi tilbake til nabolaget og til den pulserende byen som tilhører alle.

Mange aktører er gode på dette, noe Bjørvikaforeningen, Bydel Gamle Oslo og Tøyen Unlimiteds mentorordning for ungdom er et eksempel på. Dette feltet vil nok utvikle seg en god del fremover, for dette er nye tanker for mange. Men både utkastet til Kommuneplanens arealdel (som nå er på høring) og det politiske grunnlaget for nytt byråd i Oslo (Hammersborgerklæringen) inneholder mål og føringer for å styrke sosial bærekraft i byutviklingen. Ting skjer.

Artikkelforfatteren er advokat i Advokatfirmaet BAHR

Powered by Labrador CMS