62 ÅR: Sveriges ambassade holdt til i Nobels gate i 62 år, og flyttet i fjor til Inkognitogata 27 bak Slottet.
62 ÅR: Sveriges ambassade holdt til i Nobels gate i 62 år, og flyttet i fjor til Inkognitogata 27 bak Slottet.

Sveriges tidligere ambassade kan bli boliger

Eiendomsselskapet vurderer både transformasjon av eksisterende bygg og riving med nybygg.

Publisert

På vegne av Nobels gate 16A AS v/Hønefoss Eiendom AS har Einar Jarmund & Co bedt om forhåndskonferanse byggesak for Nobels gate 16 A, som er beliggende like ved Bygdøy allé på Frogner. Tidligere utgjorde eiendommen den svenske ambassaden i Oslo.

– Det planlegges en transformasjon/ tilbygg, alternativt nybygg for eiendommen, og bruksendring fra ambassade til boligformål. Boligformål er hjemlet i gjeldende reguleringsplan, skriver Einar Jarmund & Co i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Ifølge henvendelsen vurderes både transformasjon av eksisterende bygg kombinert med påbygg, alternativt riving og nybygg, men sett som en helhet med sine omgivelser.

– Eiendommen Nobels gate 16B tilhørte en gang samme bygningskompleks, og er nærmeste nabo, som man vil søke en harmonisk volummessig og estetisk tilnærming til.
Vi ønsker en dialog rundt mulig grad av utnytting, byggelinjer og byggehøyder, skriver Einar Jarmund & Co.

Ifølge arkitektselskapet omfattes ikke eiendommen av Oslos nye kommuneplan, men de ønsker å få avklart at et tiltak kan gå direkte til byggesak uten ytterligere reguleringsprosess – i tråd med kommuneplanens bestemmelser om dette.

Sveriges ambassade holdt til i Nobels gate i 62 år, og flyttet i fjor til Inkognitogata 27 bak Slottet. Tomten i Inkognitogata 27 er på 3 dekar, og er beliggende like ved Statsministerboligen. I det samme området ligger også en rekke andre ambassadebygg.