Bolig:

3-5 ETASJER: SiO skal nå oppføre 3 nye boligblokker med en høyde på mellom ca. 12-18 meter, noe innebærer 3 til 5 etasjer.

Nesten 500 studentboliger banket gjennom i Oslo bystyre

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus nådde frem med sitt forslag om 465 hybelenheter.

Publisert Sist oppdatert

Plansaken for Sognsveien 102 strekker seg helt tilbake til 2017, da A-lab bestilte oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen. Eksisterende bebyggelse har behov for betydelig oppgradering, derfor besluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) å bygge nye og øke antallet familieboliger på et ferdig regulert område i Kringsjå studentby som erstatning for boligene Sognsveien 102. Dette åpner for en fortetting og økt utnyttelse av dagens tomt.

Den eksisterende bebyggelsen skal altså rives, og SiO foreslår 3 nye boligblokker med en høyde på mellom ca. 12-18 meter, noe innebærer 3 til 5 etasjer. Bebyggelsens plassering former to store, samlede uteoppholdsareal. Planforslaget sikrer eksisterende naturverdier gjennom bevaring av fire eiker som faller inn under kriteriene for utvalgte naturtyper (hul eik), to asker og en mindre eik.

Forslaget stiller krav om en lav parkeringsdekning for bil og mange sykkelparkeringsplasser. I tillegg blir oppgradering av sykkelveien i Sognsveien sikret med rekkefølgebestemmelse.

Planforslaget fra SiO rommer 465 hybelenheter.

PBE anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et eget alternative (alt. 2) med noe bevaring og noe nybygg, som er et mellomalternativ mellom forslagsstillers og Byantikvarens alternativ. Byantikvaren fremmer eget alternativ med varig vern av dagens bebyggelse, grøntanlegg og naturverdier (alt. 3).

I kveld vedtok flertallet i Oslo bystyre den enstemmige innstilligen fra byutviklingsutvalget om å anbefale SiOs alternativ (alt. 1).

Powered by Labrador CMS