STUDENTPUB: Søknaden omfatter blant annet bruksendring av kjelleren til studentpub.

Fikk grønt lys for nytt studenthus i Oslo sentrum

SiO kjøpte eiendommen av CapMan Real Estate, og har nå fått klarsignal til å gå i gang med ombyggingen.

Publisert

I november sendte Dark Arkitekter – på vegne av Studentsamskipnaden SiO – søknad om rammetillatelse for St. Olavs gate 23. Søknaden omfatter ombygging til studenthus, bruksendring, fasadeendring og oppføring av tilbygg.

Nå har Plan- og bygningsetaten (PBE) godkjent søknaden.

Tiltaket omfatter bruksendring og ombygging av første etasje til servering med tilhørende kjøkken langs St. Olavs gate, flerbrukssal i overbygget rom i bakgård, verksted, inngang til studentpub og galleri langs Pilestredet. Videre skal vinduer og inngangspartier i første etasje endres, det gjenmurte portrommet mot Pilestredet åpnes, og det settes inn en gitterport i tillegg til en ny inngangsdør.

Det er søkt om bruksendring og ombygging av andre til femte etasje til arbeidsrom, kollokvierom og kontorplasser. Loftet på fløyen langs Pilestredet bruksendres fra kontor til teknisk rom. Det vil etableres syv takvinduer; ett inn mot bakgården og seks ut mot St. Olavs gate. Videre søkes det om å skifte ut fem eksisterende takstoler. Vinduene i andre til femte etasje skal skiftes ut, og fem vinduer mot bakgård blir gjenmurt. Vinduene i trapperommet skal rehabiliteres.

I tillegg søkes det om refundamentering og bruksendring av kjelleren til studentpub, garderober, toalett, lager, sykkelparkering og tekniske rom. Det overbyggete rommet i bakgården rives og reetableres med terrasse på deler av taket. Det søkes også om å føre opp tilbygg som går fra andre til fjerde etasje, med takterrasse på taket.

– Vi mener at tilbygget er gitt en hensiktsmessig utforming som blant annet forbedrer fremkommeligheten internt i bygningen, skriver PBE i rammetillatelsen.

SiO kjøpte St. Olavs gate 23 av CapMan Real Estate i 2021 for 290 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS