Bolig:

31.500 KVM: Ny bebyggelse over terreng kan maksimalt ha et bruksareal på 31.500 kvadratmeter.
31.500 KVM: Ny bebyggelse over terreng kan maksimalt ha et bruksareal på 31.500 kvadratmeter.

Storprosjekt banket gjennom i Oslo bystyre

Nordr og Selvaag Bolig får bygge 342 boliger samt barnehage og noe næringsarealer i Sinsenveien på Løren.

Publisert

Det har vært en særdeles lang ferd for reguleringen av Sinsenveien 45-49. Det ble bestilt oppstartsmøte for prosjektet helt tilbake til mai 2013, men i kveld ble altså planforslaget vedtatt av Oslo bystyre.

Gjennom selskapet Sinsenveien Utvikling AS foreslår Nord og Selvaag Bolig å omregulere Sinsenveien 45-49 slik at det tilrettelegges for etablering av ca. 342 boliger, barnehage samt næring i første etasje mot Sinsenveien. Det sikres etablering av park, torg, gang- og sykkelveier og bidrag til aktivitetspark med flerbrukshall og oppgradering av Sinsenveien med fortau.

Det legges opp til en bymessig kvartalsstruktur i 7 boligblokker, tilsvarende 4-8 etasjer.

– Løren har de siste 10 årene vært et område i transformasjon fra næring/industri til i hovedsak boliger, og planområdet ligger innenfor et område som skal takle mye av den fremtidige byveksten i Oslo. Forslaget kompletterer transformasjonsområdet på Løren og styrker lokal infrastruktur. Overvannshåndtering og vegetasjon benyttes som ressurs for å gjøre utearealene attraktive og styrke det biologiske mangfoldet, heter det i forslagsstillers argumentasjon.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget, noe også flertallet i Oslo bystyre gjorde.

Ny bebyggelse over terreng kan maksimalt ha et bruksareal på 31.500 kvadratmeter. I tillegg kommer 12.770 kvadratmeter under terreng.

Powered by Labrador CMS