Transaksjon:

NABOER: Storebrand Eiendomsfond Norge eier allerede Statens Hus til venstre, og har nå sikret seg nabobygget Skattens Hus.

Storebrand kjøpte Skattens hus

Storebrand Eiendomsfond Norge har kjøpt Lagårdsveien 46 på Paradis i Stavanger.

Publisert

Dermed øker Norges største ubelånte eiendomsfond eiendomsporteføljen videre til 20 eiendommer med en samlet verdi på 15 milliarder kroner. Fondet kjøper eiendommen fra et Pareto Securities-syndikat som har eid den siden 2006. Eiendommen er på ca. 20.000 kvadratmeter og er leid ut til Skatteetaten.

– Vi har eid nabo-eiendommen siden 2017 og har lenge ønsket oss Skattens hus. Vi har stor tro på Paradis-området fremover og i tillegg ser vi at det er synergier å hente på et samlet eierskap av disse to eiendommene. Vi har en god del offentlige leietakere i vår portefølje, noe som vi er svært tilfreds med, og som vi er satt opp til å betjene på en god måte, sier Truls Nergaard, leder av Storebrand Eiendom.

SPG Corporate Finance har vært megler i transaksjonen, mens Wikborg Rein har bistått som kjøpers juridiske rådgiver. Selger har vært representert av Wiersholm som juridisk rådgiver.

Storebrand Eiendomsfond Norge har ca. 65 institusjonelle norske investorer, hvorav Storebrand Livsforsikring eier i overkant av 20%.

– Vi er et diversifisert fond på tvers av segmentene kontor, logistikk, handel og hotell. Vi har deltatt i et antall budprosesser, men det har i disse tilfellene vist seg utfordrende å forsvare prisingen. Vi er derfor svært tilfreds med å nå kunne ta over stafettpinnen fra Pareto, ikke minst fordi vi tror vi er den rette eieren for denne eiendommen videre, sier Helge Haaland og Andreas Henriksen Lerø i Investeringsavdelingen i Storebrand Eiendom.

Storebrand Eiendom forvalter fond og porteføljer med en samlet verdi på over 50 milliarder kroner. I tillegg til Storebrand Eiendomsfond Norge, forvalter Storebrand Eiendom den heleide porteføljen til Storebrand Livsforsikring, samt en svensk portefølje på ca. 12 milliarder kroner. Storebrand Eiendom har også på trappene et Nordisk Core+ fond.

Powered by Labrador CMS