Utvikling:

BYUTVIKLING: Slik kan stasjonsområdet bli en gang i fremtiden.
BYUTVIKLING: Slik kan stasjonsområdet bli en gang i fremtiden.

Store planer for stasjonsområdet

Bane NOR Eiendom og kommunen har en felles ambisjon om å gjøre stasjonsområdet til en integrert del av sentrum.

Publisert

Halden kommune og Bane NOR Eiendom er nå i gang med å konkretisere hva som må til for å lykkes med et byplangrep av stasjonsområdet i samsvar med lokalbefolkningens ønsker.

De har engasjert tre arkitektteam til å bistå med oppgaven med å synliggjøre mulighetene og som nå viser sine forslag, ifølge en pressemelding.

- Vi håper de ulike arkitektforslagene kan skape debatt og at lokalbefolkningen og lokalt næringsliv har lyst til å engasjere seg i en fremtidsrettet byutvikling av stasjonsområdet, heter det om mulighetsstudien.

Målet er at denne utviklingen kan bli et supplement til, og styrke Halden som destinasjon og livskraftig by, men først skal Haldens innbyggere og politikere uttale seg. Alle tre forslagene inneholder et kulturhus og en svømmehall.

A-lab og Lala Tøyens forslag viser 24.000 kvadratmeter bolig og 25.000 kvadratmeter næringslokaler. De vil ha en ny akse mellom stasjonen og vannkanten, og gjøre Jernbanegata om til park.

Asplan Viak ser for seg 27.000 kvadratmeter bolig og 15.000 kvadratmeter næringsarealer. De forslår en kanal fra fjorden til stasjonstorget og kompaktbebyggelse ved stasjonen.

LPO og COWI trår til med 100.000 kvadratmeter bolig og 15.000 kvadratmeter næring. De vil ha tett bebyggelse med næring og boliger sør for Jernbanegata. I tillegg ser de for seg omfattende boligutvikling mot vannet.

Til sammenligning måler hele eiendomsmassen på Aker Brygge i Oslo 260.000 kvadratmeter.

- Mulighetsstudien viser ulike måter å bygge ut stasjonsområdet på og det er fremdeles mange vurderinger som må gjøres før man kan gå i gang med å regulere området. Vi ønsker synspunkter fra lokalbefolkningen, det skal gjennomføres grunnundersøkelser, det må gjøres økonomiske vurderinger og det må fattes politiske vedtak, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS