Stor usikkerhet i oljehovedstaden

Utleiemarkedet i Stavanger så bra ved inngangen til 2020. Så kom Covid-19 og det ble oljepriskrig. Nå er usikkerheten tilbake i markedet.

Publisert Sist oppdatert

Jan Inge Røyland, leder Næringseiendom i Eiendomsmegler 1, skriver i næringsmeglerens markedsoppdatering for første halvår at det var god aktivitet i utleiemarkedet frem til mars i år, men at det nå er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Den totale ledigheten i næringsareal er imidlertid uendret på 6,2 prosent. Og innenfor kontorsegmentet har ledigheten i Stavanger-regionen falt fra 11,3 prosent i fjor høst til 10,9 prosent.

«Selv om det nå er usikkerhet omkring utvikling i sysselsettingen i regionen, ble det signert flere nye leiekontrakter i første kvartal i år», skriver Røyland i rapporten.

I Stavanger sentrum har kontorledigheten steget fra 17,6 prosent i fjor høst til 18,2 prosent i år. Ifølge Eiendomsmegler 1 Næringseiendom står det nå 45 000 kvadratmeter ledig areal i sentrum. I fjor høst var det 43 000 kvadratmeter, mens ledigheten «bare» var 23 000 kvadratmeter for ett år sien. Det er mye nybygging og intern flytting i sentrum som gjør at flere større kontorbygg nå er ledig.

«Vi tror på økt aktivitet i sentrum og at en kombinasjon av transformasjon og vekst i antall kontorarbeidsplasser vil medføre at ledigheten reduseres. For første gang på lang tid kan aktører i sentrum tilbys større og moderne kontorarealer. De nærmeste årene vil utviklingen i sentrum være avhengig av at aktører ønsker sentrumslokalisering og benytter seg av tilbud av eksisterende og nye planlagte utbygginger», skriver Røyland.

Ni eiendommer har over 1000 kvadratmeter ledig kontorareal og fire eiendommer har en ledighet på over 4000 kvadratmeter. Ifølge EM1 holder leieprisene seg godt i sentrum og bekrefter nivåer på 2600 kroner per kvadratmeter. I enkelte eiendommer er det oppnådd enda høyere priser.

På Forus er kontorledigheten 13,5 prosent, noe som tilsvarer 125 000 kvadratmeter. Det er en nedgang på nesten 20 000 kvadratmeter sammenlignet med sist måling høsten 2019 og viser ifølge EM1 at mange aktører velger kvalitetsbygg på Forus til lave leiepriser. Samtidig er det få som vil inn i de eldre byggene. Det er 51 000 kvadratmeter ledig kontorareal i eldre bygg fra før 1999 og som trenger en rehabilitering for å oppnå dagens standard. Det gir en ledighet på 41 prosent innenfor dette segmentet. I de nyere byggene fra 2012 som har dagens standard er ledigheten 23 prosent, tilsvarende 29 000 kvadratmeter. Bygg som er fra mellom de to periodene har 41 prosent ledighet.

Leiepriser Stavanger

Stavanger sentrum: 1800-2600 NOK/m

Forus: 1000-1450 NOK/m

Hinna Park: 1500-2000 NOK/m

Sandnes: 1200-1800 NOK/m

Ledighet Stavanger

Stavanger sentrum: 18,2%

Forus: 13,5%

Hinna Park: 5%

Sandnes: 4%

I Hinna Park er det nå en lav kontorledighet på 5 prosent, mens det er stabil og lav ledighet i Sandnes, med 4 prosent.

Om fremtiden skriver EM1 at det nå er høyt tilbud på kontorareal inn i en utfordrende periode og at leieprisene vil være under press i tiden fremover også. «Vi trenger vekst, ikke fall, i regionen fremover for å redusere ledigheten og for å legge til rette for å bygge nye kontorbygg», avslutter næringsmegleren i presentasjonen.