NÆRINGSAREAL: I tillegg til boliger omfatter prosjektet næringslokaler, som skal supplere det eksisterende tilbudet på Stabekk.
NÆRINGSAREAL: I tillegg til boliger omfatter prosjektet næringslokaler, som skal supplere det eksisterende tilbudet på Stabekk.

Stor-Oslo Eiendom og NorgesGruppen har planer om 105 boliger på Stabekk

Utbyggerne ønsker å bidra til å bygge by på Stabekk i Bærum.

Publisert

– Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling
i tråd med overordnede mål i kommuneplanen og i områdeplanen for Stabekk. Planen vil også sikre realisering av det offentlige rommet, skriver MAD Arkitekter i en henvendelse til Bærum kommune.

Tiltakshavere er Stor-Oslo Eiendom og NorgesGruppen Eiendom gjennom selskapet Syrinhaven AS. Av henvendelsen fremgår det at de ønsker å oppføre en bygningsmasse på 13.650 kvadratmeter BRA over bakken i Gamle Drammensvei 37-39. Prosjektet rommer ca. 105 boenheter samt næringsarealer på bakkeplan.

– Vårt mål med arbeidet er å bidra til å bygge by på Stabekk. Dette vil vi gjøre gjennom et velfungerende boligprosjekt med en åpen og aktiv førsteetasje som supplerer dagens næringstilbud. Prosjektet vil bygge videre på Stabekks historie og bystruktur, og få et bymessig uttrykk, skriver arkitektselskapet.

Planområdet er på ca. 7,7 mål, og planen er å fjerne eksisterende bygningsmasse. Denne skal erstattes av «to bymessige og vakre kvartaler som passer godt inn på Stabekk både i skala, volum, materialitet og programmering».

– Stabekk er ett av mange lokalsentra i Bærum kommune, men det har vært liten utvikling i området i påvente av områdeplanen og tilhørende plan for gater og byrom (rekkefølgekrav). Nå er planarbeidet for Stabekk sentrum gater og byrom påbegynt, og det er derfor ønskelig å varsle oppstart for Gamle Drammensvei 37-39. Det tas sikte på å fremme et planforslag for området parallelt eller kort tid etter førstegangsbehandlingen av plan for gater og byrom, påpeker MAD Arkitekter.

I motsetning til i mange andre tettsteder, ligger det ikke et stort kjøpesenter utenfor Stabekk og trekker folk vekk fra sentrum. Derimot har Stabekk allerede en velfungerende handlegate med forretninger.

– Det tas sikte på å tilby flere næringslokaler som kan supplere dette tilbudet ytterligere, i tillegg til at det tilrettelegges for en større dagligvareforretning og servering.

Stabekken gjenåpnes og blir en del av et stort, offentlig rom i tverraksen, skriver arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS