FORFALL: Nationaltheatret har i mange tiår lidd under offentlig eie og er svært forfallent.

Å redde Nationaltheatret vil koste 10 milliarder

Etter at det offentlige har latt den ærverdige bygningen forfalle i årtier, kommer regningen til å bli gigantisk. Alternativet er at landets mest kjente scene blir lagt ned.

Publisert

Ifølge en ny utredning fra Statsbygg vil det koste 9,75 milliarder kroner å rehabilitere Nationaltheatret, det er i alle fall prognosen.

– For å opprettholde Nationaltheatrets drift, er det nødvendig å gjennomføre en full antikvarisk rehabilitering av bygningen som inkluderer utskiftning av alle tekniske anlegg, påpeker Statsbygg i utredningen som fredag ble presentert av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Den nødvendige antikvariske rehabiliteringen krever at Amfiscenen og Malersalen må benyttes til tekniske anlegg.

I tillegg må verksteder og kontorer i dagens bygning flyttes ut og erstattes for å løse kravene til universell utforming. Disse funksjonene må i tillegg til de to scenene erstattes på et annet sted enn i Nationaltheaterbygningen. Et rehabilitert teater med bare én scene vil resultere i en nær halvering av dagens forestillinger legger ikke til rette for kunstnerisk utvikling, går det frem av utredningen.

– Konsekvensen av å ikke erstatte Amfiscenen og Malersalen er at Nationaltheatret slik vi kjenner det, må drive svært begrenset eller avvikle, understrekes det.

Tre løsninger

Statsbygg har vurdert tre løsninger for teatrets videre liv. Tullinløkkaløsningen går ut på at dagens teater blir rehabilitert med det minimum Statsbygg vurderer er nødvendig, samt at det bygges to scener på Tullinløkka i et nybygg under parken et par kvartaler unna. Dessuten rehabiliteres Nasjonalgalleriet som skal brukes til publikumsarealer og støttefunksjoner for teateret. Dette er løsningen Statsbygg går for - til 9,75 milliarder.

I en delt løsning blir den forfalne bygningen rehabilitert med det minimum Statsbygg vurderer er nødvendig, og det bygges permanente biscener og en midlertidig hovedscene ved et knutepunkt rundt ring 3. Pris: 9,3 milliarder.

I delt løsning med oppgradert hovedscene blir teaterbygningen rehabilitert med det minimum Statsbygg vurderer er nødvendig, i tillegg til at hovedscenen oppgraderes. Det etableres permanente biscener og en midlertidig hovedscene ved et knutepunkt innenfor ring 3. Pris: 6,95 milliarder.

Dyrt og lenge

Statsbygg vurderer at alle tre løsningene er gjennomførbare, men understreker at de ikke har funnet tomter for de nye scenene.

– Det er også knyttet usikkerhet til om hvorvidt slike tomter er tilgjengelige. Usikkerheten knyttet til de delte løsningene vurderes å være større enn for Tullinløkkaløsningen, går det frem av utredningen. 

For Tullinløkkaløsningen har Statsbygg særlig arbeidet med grunnforhold og antikvariske forhold i Nasjonalgalleriet. Undersøkelsene bekrefter at det er mulig å utvikle Tullinløkka til et teater, og Statsbygg har gjennomført oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) for en detaljreguleringsplan.

Der i gården mener de at det er svært høy reguleringsrisiko med tanke på grunnforhold og kulturminner.

I tillegg til å bruke 10 milliarder kroner ser Statsbygg ser for seg at det tar 18 år å få ferdig Tullinløkkaløsningen.

Powered by Labrador CMS