ENTRA VS STATSBYGG: Entra eier eiendommen til Borgarting lagmannsrett, men Statsbygg vil ha eiendommen. Foto: Anne-Sophie Ofrim/Wikipedia. Lisens: CC-SA-3.0.

Staten til sak mot Entra

Statsbygg krever å få kjøpt lokalene til Borgarting lagmannsrett fra Entra og går til sak.

Publisert Sist oppdatert

Det er Rett24 som skriver om denne ukes rettssak mellom helstatlige Statsbygg og delstatlige Entra. Statsbygg har leid lokalene til Borgarting lagmannsrett i Keysers gate og Munchs gate av Entra siden 2005. Nå hevder Statsbygg at en klausul om at staten kan kjøpe eiendommen til en attraktiv pris skal gjøres gjeldende, men Entra mener klausulen bare var gyldig den første april 2014.

Eiendommen skulle kunne kjøpes til 13,25 ganger årlig brutto leie, noe som utgjør 486 millioner kroner. Dette gir en brutto yield på 7,5 prosent og gir en vesentlig lavere pris enn dagens markedsverdi.

Ifølge Rett24 ble avtalen mellom Entra og Statsbygg inngått i 2002. Klausulen sier at «Kjøpsopsjonen kan kun gjøres gjeldende etter at leieforholdet har vart i ni år». Niårsdagen var første april 2014. Statsbygg hadde uttrykt ønske om å kjøpe eiendommen i 2013, men det ble ikke satt av penger i statsbudsjettet og det ble derfor aldri noe av det.

«Etter statens syn kan kjøpsopsjonen ikke forstås slik at den bare skal gjelde på én bestemt dag. Verken avtalens ordlyd eller avtalens tilblivelseshistorie gir holdepunkter for den forståelsesmåten som Entra tar til orde for.», skriver regjeringsadvokaten i statens sluttinnlegg, ifølge Rett24.

Entra mener derimot at endags-tolkningen er en naturlig forståelse av ordlyden i avtalen.

«Saksøkte gjør gjeldende at partene hadde en felles oppfatning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen om at opsjonen bare kunne gjøres gjeldende på et tidspunkt, nemlig ni år etter starten på leieforholdet. Dette bekreftes av avtaleforhandlingene og av statens opptreden i forbindelse med Statsbyggs varsel om utøvelse av opsjonen i 2013. Staten burde i alle tilfelle ha forstått at saksøkte la til grunn en slik forståelse av kjøpsopsjonen», anfører Entras advokat ifølge Rett24, som legger til at dette er ren opportunisme fra statens side, tilpasset den situasjonen staten selv satte seg i ved å ikke benytte opsjonsmuligheten når den var der.

Powered by Labrador CMS