Co-working får en stadig viktigere rolle i eiendomsmarkedet. Her fra Spaces’ lokaler i Kvadraturen. Foto: Spaces.

Standardavtale for co-working lanseres snart

Nå kommer snart standard leieavtaler for co-working.

Publisert Sist oppdatert

Artikklelforfatterne er Anette Thunes (Føyen Torkildsen), Camilla Hammer Solheim (BAHR), Ottar Egset (Føyen Torkildsen) og Stig L. Bech (BAHR) – som bistår organisasjonene i arbeidet med utarbeidelse av leiestandardene.

Advokat Maj Hines skriver i sin artikkel i Estate Nyheter, torsdag 22. november, at standard leiekontrakter ikke passer for co-working. Det er vi enige i.

Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund utarbeider en rekke varianter av standardkontrakter for utleie av næringseiendom. Standardkontraktene er godt innarbeidet i markedet. Med jevne mellomrom revideres og oppdateres standardkontraktene basert på utvikling i markedspraksis, rettspraksis og innspill fra brukerne av kontraktene. Revisjonsarbeidet for 2018 er snart avsluttet og nye og oppdatert standardavtaler ventes lansert i januar 2019.

I tillegg til å revidere kontraktene, ser vi også på behovet for nye standarder. Advokat Hines beskrivelse av co-workingkonseptet, viser ganske klart at de tradisjonelle leiekontraktene ikke er egnet for denne type utleie eller virksomhet. Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund vil derfor lansere en standard også for co-working. Avtalen vil bli gjort tilgjengelig sammen med de øvrige standardkontraktene over nyttår.

Den nye co-working kontrakten er bygget opp på en annen måte enn de alminnelige leiestandardene, og hensyntar at det her som oftest gjelder kortvarige og fleksible avtaleforhold. Selve avtalen er relativ kort og enkel. Man krysser av på hva avtalen omfatter. Dette gjelder blant annet bruk av fellesarealer og fasiliteter, servicetilbud, avtalens varighet og priser. Videre følger det med et vedlegg med standardbestemmelser og husordensregler. Avtalen med vedlegg kan med enkle grep tilpasses de enkelte co-workingaktørenes konsept.

Avtalen hensyntar videre de utfordringene som denne type virksomhet innebærer knyttet til merverdiavgift, slik advokat Hines helt korrekt peker på. Avtalen tar også høyde for at co-working kan innebære at man beveger seg både innenfor og utenfor husleielovens anvendelsesområde, en grensedragning som heller ikke alltid korresponderer med den avgiftsmessig rekkevidden.

Og avslutningsvis: Co-working er ofte etablert slik at co-workingaktøren leier et større areal av gårdeier. Co-workingaktøren etablerer sitt co-workingkonsept og fremleier til brukerne. For leieforholdet i første ledd (mellom gårdeier og co-workingaktøren) vil den alminnelige leiestandarden fungere utmerket med små justeringer (f.eks en utstrakt adgang til fremleie).

Powered by Labrador CMS