SKAL VOKSE VIDERE: Fredrik Sommerfeldt ser muligheter for Malling & Co Markets.
SKAL VOKSE VIDERE: Fredrik Sommerfeldt ser muligheter for Malling & Co Markets.

Sommerfeldt ny sjef i Malling & Co Markets

Fredrik Sommerfeldt har tatt over jobben som daglig leder i Malling & Co Markets. Samtidig blir Håkon Tanberg daglig leder i Malling & Co Næringsmegling.

Publisert

– Malling & Co Markets har de siste årene hatt en fantastisk reise, men potensialet er langt fra tatt ut. Vi er svært fornøyde med at Fredrik har tatt utfordringen med å bidra til videreutvikling av selskapet for å ta ut dette potensialet, sier Peter Malling.

Han overlater dermed sjefsstolen i Markets og skal fortsette som arbeidende styreleder i Eiendomshuset Malling & Co.

Fredrik Sommerfeldt har vært i næringsmeglerbransjen i 20 år, hvorav de siste ti i Malling & Co. Han har ledet utleievirksomheten siden 2014 og transformert den fra å være en ren utleietjeneste til en helhetlig strategisk rådgivningstjeneste med både utvikling, konseptualisering og utleie av næringseiendom.

– Mot alle odds ble 2020 tidenes beste år for utleieavdelingen med en omsetning på over 50 millioner kroner, sier Sommerfeldt.

Håkon Tanberg overtar etter Sommerfeldt som daglig leder av Malling & Co Næringsmegling AS. Tanberg kom til Malling & Co i 2018 og har med sin erfaring, kompetanse og store nettverk vært sentral i utviklingen av avdelingen.

Håkon Tanberg skal lede Malling & Co Næringsmegling.
Håkon Tanberg skal lede Malling & Co Næringsmegling.

Malling & Co Markets, som Sommerfeldt skal lede, er morselskapet til Malling & Co Næringsmegling, Malling & Co Corporate Real Estate, Malling & Co Drammen og Malling & Co Leietakerrådgivning.

Selskapet, som samler Malling og Co`s tjenester innen utleie, transaksjon og leietakerrådgivning, omsatte i 2020 for over 160 millioner kroner.

De siste fem årene har selskapet hatt en omsetningsvekst på ca. 80 prosent. Sommerfeldt ser stort potensial for videre vekst på flere områder, blant annet gjennom en økt satsing på digitalisering, lager- og logistikkeiendom, og ved å binde tjenestene i større grad sammen. Han forteller at selv om utviklingen de siste årene har vært positiv, så har den i stor grad skjedd innenfor de ulike virksomhetsområdene og i for stor grad vært «silobasert». Han ser derfor store muligheter i bedre samhandling mellom de ulike selskapene.

– Hvert av selskapene besitter enorm kompetanse. Dersom vi får denne kompetansen til å samhandle bedre, så tror jeg vi vil kunne hente ut betydelige synergier. Vi ser også muligheter for å utvikle nye virksomhetsområder og tjenester. Potensialet er derfor svært stort både i form av å kunne tilby våre oppdragsgivere enda bedre tjenester, men også i økt omsetning, avslutter Sommerfeldt.