SALG: Lilleby Triangel i Trondheim er blant de prosjektene som har oppnådd godt salg.
SALG: Lilleby Triangel i Trondheim er blant de prosjektene som har oppnådd godt salg.

Solid vekst og gode marginer i Q3

Omsetningen økte til 6,4 milliarder i kvartalet og ga et resultat før skatt på 368 millioner.

Publisert

AF Gruppens (AFG) omsetning endte på 6,366 milliarder kroner (5,069) i Q3 og dermed 19,540 milliarder (16,146) så langt i år. Dette tilsvarer vekst på henholdsvis 26 prosent og 21 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor.

LES OGSÅ: Sluttpris på opp mot 6 milliarder kroner

Resultat før skatt ble 368 millioner (339) i Q3 og 833 millioner (929) hittil i år, ifølge en pressemelding.

- Etter et svakt første halvår er vi tilbake på et lønnsomhetsnivå der vi bør ligge. Covid-19 og tilhørende smitteverntiltak har påvirket markedet og rammebetingelsene for prosjektdrift. På tross av dette har enhetene klart å opprettholde produksjonen og vi er godt fornøyde med resultatet for kvartalet, sier konsernsjef Amund Tøftum.

LES OGSÅ: River hele kvartalet for å gjøre plass til prosjektet

Eiendomsdelen av konsernet oppnådde godt salg i flere prosjekter i kvartalet, og totalt ble det solgt 193 (61) boliger hvorav AFs andel er 71 (22). Hittil i år er det solgt 343 (303) boliger, hvorav AFs andel er 123 (114). Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 79 prosent.

Kontantstrøm fra driften ble 574 millioner kroner (182) i kvartalet. Resultat per aksje for kvartalet ble 2,4 kroner (2,32).

- Styret har vurdert gruppens finansielle situasjon og organisasjonens evne til å håndtere usikkerheten rundt effektene av covid-19. Styret er av den oppfatning at selskapet har egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på 3,5 kroner (3,5) per aksje, heter det.

LES OGSÅ: Massene spiller ikke på. lag med senteret

- Lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt og vi har en sunn ordrereserve, påpeker Tøftum.