UTFORDRING: Korona gjorde markedet tregt, men likevel har salget vært godt.
UTFORDRING: Korona gjorde markedet tregt, men likevel har salget vært godt.

Solgte boliger for 920 mill i Q2

- Vi har truffet godt med kampanjer, og markedet ble bedre mot slutten av kvartalet, sier sjefen.

Publisert

Selvaag Bolig solgte 186 boliger for 920 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år har selskapet solgt 382 boliger for 1,951 milliarder.

– Markedet har vært utfordrende, men forholdene tatt i betrakting har vi solgt godt, spesielt i Stor-Oslo. Vi er optimistiske med tanke på den videre markedsutviklingen. Boligbehovet er like stort som før, men det er lagt ut færre boliger til salgs og renten er satt ned. Dette vil kunne føre til økt etterspørsel og prisøkning, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Lever godt i et trått marked

Nettosalget, justert for selskapets andel i samarbeidsprosjekter, endte på 142 boliger for 696 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år er nettosalget 306 boliger for til sammen 1,536 milliarder. Det ble igangsatt bygging av 31, ferdigstilt 104, og overlevert 122 boliger til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1.357 boliger under bygging og 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

LES OGSÅ: Raider hele villastrøket

– Antallet boliger vi har under bygging har falt ettersom vi har igangsatt færre enn vi har ferdigstilt. Vi regner med å bunne ut på 1.100 til 1.200 boliger i produksjon ved utgangen av året, og at volumet gradvis øker igjen dersom markedet normaliseres. Nedgangen skyldes både markedsforholdene og at vi ønsker færre usolgte boliger under bygging gjennom denne urolige tiden, sier CFO Sverre Molvik.

LES OGSÅ: Fra gartneri til leiligheter

Hittil i år har selskapet igangsatt bygging av 46 boliger, ferdigstilt 193 og overlevert 235 til kjøper. I første halvår 2019 solgte de 453 boliger netto for 2,289 milliarder, brutto endte på 546 boliger for 2,712 milliarder.