ENORM FORVANDLING: Det gamle industriområdet skal gjennom en enorm transformasjon og huse 750 nye boliger og 500 arbeidsplasser.
ENORM FORVANDLING: Det gamle industriområdet skal gjennom en enorm transformasjon og huse 750 nye boliger og 500 arbeidsplasser.

Godkjente Hamars gigantprosjekt

Hamars kommunestyremøte har godkjent detaljreguleringsplanen for Espern. Dermed nærmer det seg realisering for Hamars største byutviklingsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er virkelig gode nyheter og noe vi har ventet på lenge. At planen etter 19 års arbeid har blitt godkjent i kommunestyret, er en milepæl for oss og for Hamar som by. Det er lagt ned store ressurser for å komme hit vi er i dag. Det siste året har ført til avgjørende framgang for prosjektet, med realiseringen av Espern Bru og en godkjent detaljreguleringsplan. Det er nå vi virkelig kan ta fatt på oppgavene som ligger foran oss, og få visjonen om «Espern bydel» ut i livet», sier Cecilie W. Melbye, adm. direktør i Smedvig Eiendom.

Eiendomsselskapet jobber sammen med Utstillingsplassen Eiendom med å realisere utviklingsprosjektet gjennom selskapet Espern Eiendom. Området er regulert for et totalt utbyggingsareal på 109.000 kvadratmeter, hvorav 37.000 kvadratmeter er sentrumsformål, 63.500 kvadratmeter er kombinert bolig, forretning, tjenesteyting og bevertning, mens 8.500 kvadratmeter er nærings/kontor/tjenesteyting i eksisterende bebyggelse.

Det kan bli bygd ca. 750 boliger og lokaler for rundt 500 arbeidsplasser. Boligene vil bli liggende langs Mjøsa, mens arbeidsplassene skal sentreres rundt området mot jernbanen.

Det gamle industriområdet Espern står overfor en omfattende transformasjon, men til tros for at flere gamle industribygg blir revet, vil industri- og jernbanehistorien bli ivaretatt og synliggjort.

– Med reguleringen på plass har vi rammebetingelsene for veien videre og vi gleder oss nå til å gå i gang med detaljeringen av hvert enkelt kvartal. Det blir spennende, ikke bare for oss i Utstillingsplassen, men for hele Hamar som by. Hamar får en ny sentral bydel som bygger videre på de herlighetsverdiene som allerede eksisterer og den unike beliggenheten ved Mjøsa gir leilighetene på Espern noen åpenbare kvaliteter. Når vi starter dette arbeidet er både vi i Utstillingsplassen og Smedvig Eiendom opptatt av å behandle området med respekt, bygge med god kvalitet som står seg over tid og skape bygg som harmonerer med omgivelsene. Vi vil ha fokus på miljø, energieffektivitet og det å skape fremtidsrettede boliger til alle kjøpegrupper. Vårt mål er å skape en bydel med mangfold og gode kvaliteter, både for de som skal bo der og brukere av område. Vi ønsker at Espern blir en bydel hele Hamars befolkning skal få glede av, sier Monica Haugan, adm. direktør i Utstillingsplassen Eiendom.

Powered by Labrador CMS